Skolas dzīves apskats martā un aprīlī.

Pirmie divi pavasara mēneši skolas darba un ikdienas dzīvē bijuši pietiekami aktīvi. Martā ir aizvadīta skolēnu diskotēka pirms pavasara brīvlaika, kur dīdžeja lomā pārliecinoši startēja skolas 6.klases skolēns Marians Mūrnieks. Ir notikusi arī topošo pirmklasnieku iepazīšanās ar skolas telpām un topošo skolotāju. Skolēni joku mēnesi aprīli sagaidīja ar Pārģērbšanās nedēļu un ikgadējo klašu bildēšanos. Radošās mākslas pulciņā gatavojās Lieldienām, veidojot svētku dekorus. Piedalījās Olimpiskajā Sporta dienā, kļuva par ēnotājiem Ēnu dienas ietvaros un gatavojās darbu izstādes “I.Ziedoņa dzejas skaistums fotogrāfijās” atklāšanai.

Panākumi tika gūti arī mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kur:

  • 5.klases skolēns J.Balodis ieguva atzinību 5.-6.kl. angļu valodas olimpiādē,
  • 6.klases skolniece E.T.Rudzīte ieguva 2.vietu 5.-8.kl. matemātikas valsts olimpiādē novadā,
  • 7.klases skolniece A.K.Siliņa ieguva 3.vietu Tukuma novada atklātajā angļu valodas olimpiādē 7.-8.kl.
  • 4.-6.klašu skolēnu komanda ieguva pateicību par dalību 4.-6.kl.atklātajā konkursā “SMART”,
  • 2.klases skolnieces D.Stacēviča un E.Ūdre ieguva Augstāko pakāpi Tukuma novada skolēnu skatuves runas konkursā 2.-3.kl.grupā.