Aktualitātes

Līgo ieskandināšana pirmskolā

Es nopinu vainadziņu,
Visādām lapiņām.
Ziedēj man’s vainadziņš.
Visādiem ziediņiem.
Daba ap saulgriežu laiku ir pilnā plaukumā un saule savu enerģiju dāvā visdāsnāk.
Šajā laikā vāktajām zālītēm ir dubultdziedinošs spēks…
Piektdien, 19.jūnijā, Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestādē pulcējās gan lieli, gan mazi, ai ar rotaļām, dejām un dziesmām, ieskandinātu vasaras saulgriežus!
Līgo, līgo!

Pateicība!

Pateicamies Lapmežciema pamatskolas skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem par apzinīgo un godprātīgo darbu attālinātā mācību procesa sekmīgā organizācijā un norisē 2019./2020.mācību gada II semestrī! Priecīgiem notikumiem bagātu vasaras brīvlaiku!

Ar cieņu, Lapmežciema pamatskolas administrācija.

Darba vakances Lapmežciema pamatskolā

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
(2 vakances)

DARBA DEVĒJS: Lapmežciema pamatskola.
VAKANCE: pirmsskolas izglītības skolotājs.
DARBA SLODZE: 1,0 amata vienības (40 darba stundas nedēļā).

DARBA ALGA (pirms nodokļu nomaksas): 803,00 EUR.
PIENĀKUMI:
• veikt skolotāja darba pienākumus pirmsskolas izglītības grupā (1,5 – 6 gadus veci bērni).
NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasībām par skolotāja izglītību.
DARBA VEIDS: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
DARBA VIETA: Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde, pirmsskolas izglītības grupas, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz skolas adresi: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
vai
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: skola@lapmezciems.lv
KONTAKTPERSONA: Lapmežciema pamatskolas direktors, tālrunis:25553874.

VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJS
(1 vakance)

DARBA DEVĒJS: Lapmežciema pamatskola.
VAKANCE: vispārējās pamatizglītības skolotājs (krievu valodas skolotājs).
DARBA SLODZE: 0,5 amata vienības (15 darba stundas nedēļā).

DARBA ALGA (pirms nodokļu nomaksas): 400,00 EUR.
PIENĀKUMI:  veikt krievu valodas skolotāja darba pienākumus pamatizglītības posmā (5.-9.klase);
NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasībām par skolotāja izglītību.
DARBA VEIDS: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
DARBA VIETA: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems

 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz skolas adresi: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
vai
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: skola@lapmezciems.lv
KONTAKTPERSONA: Lapmežciema pamatskolas direktors, tālrunis:25553874.

 

 

Imantam Ziedonim 87

I. Ziedonim 3.maijā būtu 87. Skolēnu pārstāvji no 5.klases un žurnālistikas pulciņa nolika ziedus dzejnieka kapavietā Ragaciemā, ievērojot, protams, arī ārkārtas situācijas noteikumus.

Lieldienu pārsteigums

Vēl liekas, ka pavisam nesen, pa dārziem cilpoja Lieldienu zaķis, un ļoti, ļoti vēlējās iepriecināt bērnus. Taču šogad viss notika nedaudz savādāk… Tā kā zaķim bija darba pilnas rokas, viņam palīgos nāca vistiņa Klukstīte. Abi draugi, jautrā dejā virpuļodami, izskraidīja malu maliņas, lai ik katrs Taurenīšu grupas bērniņš būtu iepriecināts… ”
Tas bija piedzīvojumiem bagāts brauciens,kurš bija neaprakstāmām emocijām piepildīts.
Paldies,ka jūs mums esat, bērni! Jūs esat mūsu iedvesma un “dzinulis”, lai pieņemtu ikvienu izaicinājumu un situāciju. Tas liek saņemties un izdomāt daudz ko jaunu un interesantu gan jums, bērni,gan mums pašām kā skolotājām.

Taurenīšu grupas skolotājas: Santa Jaunīte un Agnese Kauķe

Kā mācīties attālināti?

Vadlīnijas skolēniem

Katru dienu pieslēdzies E-klasei(www.e-klase.lv)

Dienā, kad notiek mācību stunda, (atbilstoši stundu sarakstam) mācību priekšmetu skolotājs nosūtīs uzdevumus un paskaidrojumus e-klasē, gaidīs Tavus jautājumus:

No plkst. 9:00 – 11:30 1.-3.kl.skolēniem

No plkst. 9:00 – 12:30 4.-6.kl.skolēniem

No plkst. 9:00 – 13:30 7.-9.klases skolēniem

Jautājumus skolotājam uzdod e-klases pastā!

Nosūtītos uzdevumus Tu vari pildīt uzreiz vai vēlāk. Skolotājs būs norādījis laiku, līdz kuram darbs ir iesniedzams un veidu, kā un kur darbs iesniedzams! Iesniedz darbu līdz norādītajam laikam!

MĀCIES PLĀNOT SAVU LAIKU, IZVEIDO DIENAS REŽĪMU!

Ja kādu iemeslu dēļ nevari piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, informē par to klases audzinātāju.

Atceries par atpūtu mācību laikā! Pavingro, izej aktīvā pastaigā dabā!

Sazinies ar klases audzinātāju – pastāsti kā jūties, kā veicas ar darbiem!

Aktualitātes e-klasē

Cienījamie vecāki un skolēni!

Pirmdien, 23.martā plkst.9:00, uzsāksim mācības attālināti, sazinoties elektroniski, izmantojot E-klasi  un E-klases pastu, kā oficiālo saziņas platformu, lai nodrošinātu mācību procesu attālināti.

Lūdzu, sekojiet paziņojumiem E-klasē!

Sapratni, pacietību, atbalstu un iecietību vienam pret otru!

Skolas administrācija

Esi informēts par mācībām mājās!

Pieeja notikušajām videokonferencēm un cita aktuāla informācija:

1.      2020.GADA 13.MARTĀ. LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ.

https://youtu.be/JvO1FJdoZXw

2.      2020.gada 18.martā. Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas sēdē.
//cdn.tiesraides.lv/saeima.lv/20200318120502_saeima.lv.3_0 [1]

3. 2020. GADA 19.MARTĀ IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJĀ:
https://www.youtube.com/user/IZMvideo

Skolu direktoriem: http://live.tiesraides.lv/tiesraides.lv/live2/en/26

Skolotājiem:
https://www.youtube.com/watch?v=ddUnQvQfxtA&list=UUSrK9F_7VM7sSkh-lY2i89A

Vecākiem: https://www.youtube.com/watch?v=DTnw1iHBMjI

Preses konference: https://www.youtube.com/watch?v=SQcWADoZmJM

VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

https://www.izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati

3.      KULTŪRAS MINISTRIJAS PIEDĀVĀTIE Ē KULTŪRA, DIGITĀLIE
RESURSI UN E-PAKALPOJUMI

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi

Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa “Informācija par Covid-19”, lai ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu aktuālo informāciju kultūrizglītības jomā.
Tajā publicēta aktuālā informācija par mācību procesa organizāciju profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, par pedagogu nodarbinātību un darba samaksu, kā arī ir pieejami digitālie mācību līdzekļi un citi kultūrizglītojoši resursi attālinātā mācību procesa īstenošanai mūzikas, mākslas un dejas skolās. Lai veicinātu nozarei aktuālu izglītojošu materiālu pieejamību un skolotāju pieredzes apmaiņu, aicinām izglītības iestādes un skolotājus  iesūtīt savus izglītojošo materiālu un mācību uzdevumu resursus, ar kuriem esat gatavi publiski dalīties.

https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/

4.      IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTA INFORMĀCIJA:

Vēlamies vērst uzmanību, ka no 2020.gada 12.marta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departaments nevienai izglītības iestādei nav pieprasījis sniegt skaidrojumu izglītības programmu īstenošanas jautājumos.

Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā izglītības iestādes vadītājs patstāvīgi, piemēram ar rīkojumu, nosaka mācību darba organizāciju, tostarp izmantojamās mācību platformas, sociālos tīklus, mācību darba formas, apgūstamās tēmas u.tml.

https://ikvd.gov.lv/skolam-jaizdod-rikojums-par-macibu-procesa-organizaciju-attalinati/

Mēs regulāri sekojam aktualājiem jautājumiem un risinām tos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru, tostarp aicinām iepazīties un ņemt vērā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izstrādātajās vadlīnijās ietvertos ieteikumus attālinātu mācību īstenošanai

https://izm.gov.lv/images/MaciesMajas/VISC_Skola2030_Vadlinijas-attalinatam-macibam.pdf