Aktualitātes

Projektu nedēļa

Aktīvi darbojamies, sadarbojamies, meklējam informāciju, lai taptu krāšņas, interesantas un ar informāciju bagātas sienas avīzes.

 

Projektu darbi tiek prezentēti, lai visa klase iepazītos ar jauniegūto informāciju.

 

Visi apmierināti ar padarīto darbu.

Tukuma novada izglītības pārvalde izsaka atzinību

TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
IZSAKA ATZINĪBU
LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS SKOLĒNAM
LĪVAI BĒRZIŅAI

IZSAKA PATEICĪBU
LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS SKOLĒNIEM
SABĪNEI RIČIKAI, JUSTĪNEI KRISTIĀNAI SKUDRAI, ALISEI STRUPEI, DIĀNAI ABBASOVAI, KATRĪNAI RADVILAI, ENIJAI GROSĒNAI, DENIJAM GODIŅAM, GABRIELLAI BUŠAI, KATRĪNAI MEIEREI, RENDIJAI ROTAI PAIPALAI, ANDRIM ROZENBERGAM, MARTAI ZVEJNIECEI, VIKTORIJAI ŠTERNBERGAI, SINDIJAI JĒCEI, LINDAI BRAMANEI
Par piedalīšanos 48.Starptautiskā bērnu mākslas konkursā
“LIDICE 2020” I.kārtā

Paldies pedagogam Gundegai Bērziņai.

Apsveicam!

A P S V E I C A M !
MIKU DOBELI
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu
Bioloģijas olimpiādē
Paldies skolotājai Anitai Brūvelei par ieguldīto darbu!

MARKU SILOVU
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu
Krievu valodas olimpiādē
Paldies skolotājai Litai Celitānei par ieguldīto darbu!

Mūzikas un mākslas festivālā

 

Novembrī popgrupas “Vējā”  trīs grupas –sešgadnieki, vidējie un vecākie-piedalījās Mūzikas un mākslas festivālā. Jau 24 gadu skolotāja Benita Egle ved savu ansambli uz Rīgu.

Projekta “Skolas soma” ietvaros

Projekta “Skolas soma” ietvaros 5.klases skolēni apmeklēja Latvijas Ugunsdzēsības muzeju. Ekskursijas sākumā keramikas darbos- gleznās varēja redzēt ugunsdzēsības pirmsākumus Rīgā. Iesakām visiem apmeklēt šo muzeju, jo gides stāstījums ir ļoti saistošs, muzeja eksponāti- interesanti, bet mācību filmas par ugunsdrošību- pamācošas.

Viktorīna “Manai Latvijai”

 

b 

15.novembrī , sagaidot valsts 101. dzimšanas dienu, skolēni piedalījās viktorīnā “Manai Latvijai”. Skolotājas bija sagatavojušas jautājumus par Latvijas ģeogrāfiju, svētkiem, kultūras jautājumiem, pagasta muzeja darbinieces- par zvejniecību. Uz jautājumiem atbildēja ne tikai komandu dalībnieki, bet arī līdzjutēji. Noslēgumā  visi ēda svētku kliņģeri.

Apsveicam!

 

5.novembrī 8.-9.klašu zēni novadu basketbola sacensībās ieguva 2.vietu piecu komandu konkurencē, piekāpjoties tikai Tukuma Raiņa ģimnāzijas komandai . Apsveicam sporta skolotāju Imantu Bulindžu un zēnus: Tomu Pūliņu, Imantu Budrēvicu, Valdi Emīlu Cīruli, Tomasu Tīli, Kārli Krūmiņu un Marku Silovu!

Apsveicam!

15.oktobrī 3-5.klašu zēnu komanda ieguva 2.vietu novadu sporta olimpiādē futbolā.

8.oktobrī skolēni piedalījās Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu Rudens krosā. 1.vieta- Abbasovai Diānai,   Seļickim Andrim,  Zakalovskim Jānim, 2.vieta- Ķērpem Mārtiņam, 3.vieta- Seilim Henrijam, 5.vieta – Ernestam Treimanim, Freimanim, 6.vieta- Martai Melnei.

4.oktobrī skolā atzīmējām Skolotāju dienu

4.oktobrī skolā atzīmējām Skolotāju dienu. Centrālais notikums- volejbola spēle starp 8.,9.klases skolniekiem un bērnudārza darbiniekiem. Arī šogad 9.klases skolēni iejutās skolotāju lomā un vadīja divas mācību stundas citu klašu skolēniem savukārt 5.klases skolēni rakstīja dzejoļus par skolu.