Pagarinātā dienas grupa

  1. klases pagarinātās dienas grupas laiki:
Diena Laiks Atbildīgais
Pirmdiena 13:00 – 16:00 Kitija Sproģe
Otrdiena 13:00 – 16:00 Rita Eliasa
Trešdiena 13:00 – 16:00 Rita Eliasa
Ceturtdiena 13:00 – 16:00 Kitija Sproģe
Piektdiena 13:00 – 16:00 Rita Eliasa / Kitija Sproģe

2. klases pagarinātās dienas grupas laiki:

Diena Laiks Atbildīgais
Pirmdiena 13:00 – 16:00 Kitija Sproģe
Otrdiena 13:00 – 16:00 Rita Eliasa
Trešdiena 13:00 – 16:00 Rita Eliasa
Ceturtdiena 13:00 – 16:00 Kitija Sproģe
Piektdiena 13:00 – 16:00 Kitija Sproģe / Rita Eliasa

3. klases pagarinātās dienas grupas laiki:

Diena Laiks Atbildīgais
Pirmdiena 13:00 – 16:00 Zaiga Kauķe (līdz 14:00) Zane Bukša (14:00-16:00)
Otrdiena 13:00 – 16:00 Zane Bukša
Trešdiena 13:00 – 16:00 Zaiga Kauķe
Ceturtdiena 13:00 – 16:00 Zaiga Kauķe
Piektdiena 13:00 – 16:00 Zaiga Kauķe / Zane Bukša (katru 2.nedēļu)

4.klases pagarinātās dienas grupas laiki:

Diena Laiks Atbildīgais
Pirmdiena 13:00 – 16:00 Zaiga Kauķe (līdz 14:00) Zane Bukša (14:00-16:00)
Otrdiena 13:00 – 16:00 Zane Bukša
Trešdiena 14:00 – 16:00 Zaiga Kauķe
Ceturtdiena 13:00 – 16:00 Zaiga Kauķe
Piektdiena 14:00 – 16:00 Zaiga Kauķe / Zane Bukša (katru 2.nedēļu)