Karjeras izglītība

INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS KARJERAS PLĀNOŠANĀ

Individuālās karjeras konsultācijas ir paredzētas visiem Lapmežciema pamatskolas skolēniem, kuriem ir vecāku atļaujas.

 Vecāku atļauju veidlapas var saņemt pie pedagoģes – karjeras konsultantes (203.kabinets) jeb lejupielādēt šeit: Iesniegums vecākiem

Konsultācijas notiek Lapmežciema pamatskolā, 203.kabinetā.

Konsultācijas mērķis:

  • Palīdzēt skolēnam noskaidrot savas intereses, spējas, apzināties esošās prasmes un izvērtēt iepriekšējo pieredzi;
  • Sniegt atbalstu turpmākās mācību iestādes un izglītības turpināšanas izvēlē;
  • Sniegt atbalstu par skolēnu interesējošām profesijām, darba uzdevumiem, darba vidi un izglītības prasībām;
  • Sniegt atbalstu profesionālās piemērotības noteikšanā, karjeras plāna izveidē;
  • Ja ir nepieciešams: konsultē CV un motivācijas vēstules sagatavošanā,
  • Ja ir nepieciešams: konsultē kā sagatavoties turpmākās mācību iestādes vai darba vietas (piem. vasaras darbs) intervijai, kā sevi prezentēt un atbildēt uz jautājumiem;
  • Ja ir nepieciešams: konsultē kā ar sociāliem portāliem veidot savu tēlu, nesabojājot to pusaudžu gados.

Konsultācijai iespējams pieteikties:

Personīgi vienojoties par laiku ar karjeras konsultanti klātienē 203. kab., vai sazinoties   e-klases pastā (pedagoģe – karjeras konsultante Liena Kalēja).

 

Karjeras izglītības programma:

Lapmežciema pamatskolas karjeras izglītības programma