Interešu izglītība

Interešu izglītības programmu darba plānojums 2020./2021.m.g.

Interešu programmas joma Interešu programmas apakšjoma Vadītājs Nodarbību laiki
Kultūrizglītība,deja

Tautas dejas

1.-2.kl.dk.

Rita Eliasa

Pirmdienās 6.stunda,

Ceturtdienās 6.stunda

Kultūrizglītība,deja

Tautas dejas

3.-4.kl.dk.

Rita Eliasa

Pirmdienās 7.stunda,

Ceturtdienās 7.stunda

Kultūrizglītība,deja

Tautas dejas

5.-9.kl.dk.

Rita Eliasa Pirmdienās no 14:40
Datorapmācība

Datorika

1.-2.kl.

Zane Bukša Ceturtdienās7.,8.stunda
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Tekstilmāksla

4.-9.kl.

Gundega Bērziņa

Pirmdienās 5.stunda (4.klase)

Ceturtdienās no 13.50

(5.-9.kl.)

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Zīmēšana un gleznošana

1.-3.kl.

Gundega Bērziņa

Pirmdienās 6. stunda (2.,3.kl.)

no 13.50 (1.kl.)

 

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Keramika

1.-9.kl.

Iveta Meiere Pirmdienās no12:10 -16:30
Citas interešu izglītības programmas Dzīvesziņas pulciņš Rasma Kanska Trešdienās no 14:50
Kultūrizglītība

Žurnālistika/skolas avīze

5.-9.kl.

Ilze Tomele

Otrdienās no 14:40

Trešdienās no 14:40

Kultūrizglītība,mūzika 1.-4.kl.koris Benita Egle

Otrdienās 7.stunda

Piektdienās 7.stunda(3.,4.kl.)

Piektdienās 6.stunda(1.klase)

 

Kultūrizglītība,mūzika 5.-9.kl.koris Benita Egle

Otrdienās 0.stunda

Piektdienās 0.stunda

Piektdienās 0.stunda

Kultūrizglītība,teātris

Skatuves runa/teātris

1.-9.kl.

Zane Bukša

 

Trešdienās 8.stunda

 

Sporta interešu izglītība

Vispusīgā fiziskā sagatavotība

1.-9.kl.

Imants Bulindžs

 

Pirmdienās 9.stunda 7.-9.kl.

Otrdienās 6.stunda 1.-2.kl.

Piektdienās no 14:40

3.-6.kl.