Skolas darbinieki

Lapmežciema pamatskolas pedagogi, 2018. /2019. mācību gads

1. Indra Ābele – pirmsskolas izglītības skolotāja
2. Lelde Auniņa – pirmsskolas izglītības skolotāja
3. Aivita Ābola – logopēde
4. Alita Auzāne – vēstures skolotāja
5. Gundega Bērziņa – mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja
6. Anita Brūvele – bioloģijas skolotāja
7. Zane Bukša – pirmsskolas izglītības skolotāja
8. Imants Bulindžs – sporta skolotājs
9. Irina Dunaja – angļu valodas skolotāja
10. Benita Egle – mūzikas skolotāja
11. Arnita Freināte – koncertmeistare
12. Daina Jansone – pirmsskolas izglītības skolotāja
13. Lolita Jansone – matemātikas, fizikas skolotāja
14. Zanda Jansone – pirmsskolas izglītības skolotāja
15. Agnese Jansone-Brīdaga – pirmsskolas izglītības skolotāja
16. Santa Jaunīte – pirmsskolas izglītības skolotāja
17. Juris Jefremovs – ķīmijas skolotājs
18. Daina Silakalne-Arāja – informātikas skolotāja
19. Rasma Kanska – latviešu valodas skolotāja, bibliotekāre
20. Agnese Kauķe – pirmsskolas izglītības skolotāja
21. Zaiga Kauķe – sākumskolas skolotāja
22. Vivita Kauliņa – pirmsskolas izglītības skolotāja
23. Iveta Kapustina – psihologs
24. Rita Koroļova – sākumskolas skolotāja
25. Jana Danute Lasenberga – pirmsskolas izglītības skolotāja
26. Iveta Meiere – interešu izglītības skolotāja
27. Vineta Melne – sākumskolas skolotāja
28. Airita Mūrniece – pirmsskolas izglītības skolotāja
29. Marija Rukse – sākumskolas skolotāja
30. Juris Sakne – mājturības un tehnoloģiju skolotājs
31. Gunita Silantjeva – pirmsskolas izglītības skolotāja
32. Ilze Tomele – latviešu valodas skolotāja
33. Līga Tomele – ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāja
34. Larisa Volodjkova – krievu valodas skolotāja
35. Olita Božē – pirmsskolas izglītības skolotāja
34. Laila Zacmane – koncertmeistare

Lapmežciema pamatskolas tehniskie darbinieki, 2018. / 2019. mācību gads

1. Gunita Arbidāne – pirmsskolas izglītības skolotājas palīdze
2. Armands Bartuševics – strādnieks
3. Anita Ciša – pirmsskolas izglītības skolotājas palīdze
4. Benita Egle – palīgstrādniece virtuvē
5. Dzidra Galanceva – pavāre pirmsskolā
6. Inta Ivanova – pavāre skolā, kasiere
7. Laimonis Krūmiņš – strādnieks, sētnieks pirmsskolā
8. Iluta Legzdiņa – pirmsskolas izglītības skolotājas palīdze
9. Līga Liekniņa – palīgstrādniece virtuvē
10. Astrīda Pētersone – apkopēja
11. Dace Strupe – medmāsa
12. Rita Šereiko – palīgstrādniece virtuvē, sētniece skolā
13. Dace Tameniece – lietvede
14. Gunta Tomale – apkopēja
15. Rita Valeine – ēdnīcas vadītāja – šefpavāre
16. Vita Veinberga – pirmsskolas izglītības skolotājas palīdze
17. Vēsma Velpe – apkopēja
18. Aigija Zakalovska – ēkas dežurante-garderobiste
19. Lita Žūriņa – apkopēja