Pamatskolas darbinieki

 

                                               LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS

                                                  PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI

                                                            2020./2021.m.g.   

 

   1.            Arājs Raimonds skolas direktors
   2.            Ābola Aivita logopēde skolā un pirmsskolā
  3.            Bērziņa Gundega vispārējās pamatizglītības skolotāja
  4.            Briede Sanita sociālais pedagogs skolā un pirmsskolā
  5.            Brūvele Anita vispārējās pamatizglītības skolotāja
  6.            Bukša Zane vispārējās pamatizglītības skolotāja
  7.            Bulindžs Imants vispārējās pamatizglītības skolotājs
  8.            Celitāne Lita direktora vietniece izglītības jautājumos
   9.            Dunaja Irina vispārējās pamatizglītības skolotāja
  10.            Egle Benita vispārējās pamatizglītības skolotāja
  11.            Eliasa Rita vispārējās pamatizglītības skolotāja
  12.            Freināte Arnita koncertmeistare
  13.            Jansone Lolita vispārējās pamatizglītības skolotāja
  14.            Kanska Rasma vispārējās pamatizglītības skolotāja
  15.            Kapustina  Iveta psihologs skolā
  16.            Kauķe Zaiga vispārējās pamatizglītības skolotāja
  17.           Krūmiņš Dāvis vispārējās pamatizglītības skolotājs
  18.             Meiere Iveta interešu izglītības skolotāja
  19.            Ragže Jēkabs vispārējās pamatizglītības skolotājs
  20.           Rukse Marija vispārējās pamatizglītības skolotāja
  21.             Sakne Juris vispārējās pamatizglītības skolotājs
  22.            Tomele Ilze vispārējās pamatizglītības skolotāja
  23.            Tomele Līga vispārējās pamatizglītības skolotāja
  24.            Veinberga Grieta vispārējās pamatizglītības skolotāja
  25.           Zacmane Laila koncertmeistare
  

 

 

 

                                             LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS

                                                  TEHNISKIE  DARBINIEKI

                                                        2020./2021.m.g.

 

  1.            Bartuševics Armands strādnieks skolā
  2.            Egle Benita pavāre skolā
  3.            Jomante Gunta ēkas dežurante-garderobiste
  4.            Kauķis Dainis direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
  5.            Kondrate Dace virtuves strādniece skolā
  6.            Pētersone Astrīda apkopēja skolā
  7.             Strupe Dace medmāsa skolā un pirmsskolā
  8.           Šereiko Rita virtuves strādniece, sētniece skolā
  9.            Štolcere Signe ēdnīcas vadītāja skolā
 10.            Tameniece Dace lietvede skolā un pirmsskolā
 11.            Velpe Vēsma apkopēja skolā
 12.             Zute Ilze apkopēja skolā