Pamatskolas darbinieki

LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI

2022./2023.m.g.

1. Celitāne Lita skolas direktore
2. Bukša Zane  direktores vietniece izglītības jomā
3. Bērziņa Gundega vispārējās pamatizglītības skolotāja
4. Briede Sanita sociālais pedagogs skolā un pirmsskolā
5. Bērziņa Maija izglītības psihologs skolā un pirmsskolā
6. Ābola Aivita logopēde skolā un pirmsskolā
7. Bulindžs Imants vispārējās pamatizglītības skolotājs
8. Sproģe Kitija vispārējās pamatizglītības skolotāja
9. Dunaja Irina vispārējās pamatizglītības skolotāja
10. Egle Benita vispārējās pamatizglītības skolotāja
11. Melne Amanda vispārējās pamatizglītības skolotāja
12. Freināte Arnita koncertmeistare
13. Jansone Lolita vispārējās pamatizglītības skolotāja
14. Kanska Rasma vispārējās pamatizglītības skolotāja
15. Kauķe Zaiga vispārējās pamatizglītības skolotāja
16. Priekule Ina vispārējās pamatizglītības skolotāja
17. Valnere  Antra interešu izglītības skolotājs
18. Ragže Jēkabs vispārējās pamatizglītības skolotājs
19. Tomele Ilze vispārējās pamatizglītības skolotāja
20. Tomele Līga vispārējās pamatizglītības skolotāja
21. Kalēja Liena vispārējās pamatizglītības skolotāja
22. Riekstiņš Toms Raivo vispārējās pamatizglītības skolotājs
23. Eliasa Rita vispārējās pamatizglītības skolotājs
24. Veinberga Grieta vispārējās pamatizglītības skolotājs
25. Zacmane Laila koncertmeistare

LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS

TEHNISKIE  DARBINIEKI

2022./2023.m.g.

1. Kauķis Dainis saimniecības pārzinis skolā un pirmsskolā
2. Egle Benita pavāre
3. Jomante Gunta ēkas dežurante
4. Bartuševics Armands tehniskais strādnieks skolā un pirmsskolā
5. Kondrate Dace virtuves strādnieks
6. Pētersone Astrīda apkopēja skolā
7. Strupe Dace medmāsa skolā un pirmsskolā
8. Šereiko Rita virtuves strādnieks
9. Kondrate Terēze vecākais pavārs
10. Vīgante Inga vecākā lietvede skolā un pirmsskolā
11. Veisbuha Santa apkopēja skolā
12. Krūmiņš Laimonis tehniskais strādnieks skolā un pirmsskolā
13. Sofija Georga sētniece skolā un pirmsskolā