Pamatskolas darbinieki

LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI

2023./2024.m.g.

1.  Ozoliņa Antra  direktore
2. Rugina Zane  direktores vietniece izglītības jomā
3. Ābola Aivita logopēde skolā un pirmsskolā
4. Bērziņa Maija izglītības psihologs skolā un pirmsskolā
5. Kamenova Viktorija sociālais pedagogs skolā un pirmsskolā
6.  Mahte Elvīra  vispārējās pamatizglītības skolotāja
7. Bulindžs Imants vispārējās pamatizglītības skolotājs
8. Rundāne Santa vispārējās pamatizglītības skolotāja
9. Ignatjeva Viktorija vispārējās pamatizglītības skolotāja
10. Egle Benita vispārējās pamatizglītības skolotāja
11. Melne Amanda vispārējās pamatizglītības skolotāja
12. Juka Agnese vispārējās pamatizglītības skolotāja
13. Kalēja Liena vispārējās pamatizglītības skolotāja
14. Kanska Rasma vispārējās pamatizglītības skolotāja, bibliotekāre
15. Kauķe Zaiga vispārējās pamatizglītības skolotāja
16. Priekule Ina vispārējās pamatizglītības skolotāja
17.  Riekstiņš Toms Raivo vispārējās pamatizglītības skolotājs
18. Ragže Jēkabs vispārējās pamatizglītības skolotājs
19. Tomele Ilze vispārējās pamatizglītības skolotāja
20. Tomele Līga vispārējās pamatizglītības skolotāja
21.  Rūde Anete vispārējās pamatizglītības skolotāja
22. Sproģe Kitija vispārējās pamatizglītības skolotāja
23.  Veinberga Grieta  vispārējās pamatizglītības skolotāja
24. Štube Vineta pagarinātas dienas grupas skolotāja
25. Meiere Iveta interešu izglītības skolotāja
26. Freināte Arnita koncertmeistare

LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS

TEHNISKIE  DARBINIEKI

2023./2024.m.g.

1. Kauķis Dainis saimniecības pārzinis skolā un pirmsskolā
2. Egle Benita pavāre
3. Jomante Gunta ēkas dežurante
4. Bartuševics Armands tehniskais strādnieks skolā un pirmsskolā
5. Kondrate Dace virtuves strādnieks
6. Pētersone Astrīda apkopēja skolā
7. Strupe Dace medmāsa skolā un pirmsskolā
8. Bebre Ilga virtuves strādniece
9. Kondrate Terēze vecākais pavārs
10. Vīgante Inga vecākā lietvede skolā un pirmsskolā
11. Veisbuha Santa apkopēja skolā
12. Krūmiņš Laimonis tehniskais strādnieks skolā un pirmsskolā
13. Bermaks Ainis sētnieks skolā un pirmsskolā