Skolas padome

Lapmežciema pamatskolas Skolas padome 

1. Guna Garokalna-Bihela
(Skolas padomes vadītāja)
skolēna vecāks 29416946 guna.gb@gmail.com
2. Vita Pļaviņa 
(Skolas padomes vadītāja vietniece)
skolēna vecāks 29190557 vita_plavina@inbox.lv
3. Iveta Cīrule
(protokoliste)
skolēna vecāks 26448709 garsavica@gmail.com
4. Gints Balodis skolēna vecāks 29396762 gints.balodis@zvaigzne.lv
5. Gints Kellers skolēna vecāks 29282740 gints@liedags.lv
6. Dace Dobele skolēna vecāks 27771659 nofox@inbox.lv
7. Baiba Vadapale skolēna vecāks 22449554 baiba_vs@inbox.lv
8. Lāsma Užane skolēna vecāks 29421149 lpr@airbaltic.lv
9. Ija Rudzīte skolēna vecāks 29195006 ija-r@inbox.lv
10. Zaiga Kauķe
(pedagogu pārstāvis)
skolotāja 26569129 zaiga_kauke@inbox.lv
11. Rita Valeine
(saimnieciskā personāla pārstāvis)
ēdnīcas vadītāja 29204669 valeinerita@inbox.lv
12. Skudra Luīze Elīna
(skolēnu pārstāvis)
skolēnu domes vadītāja 26373843 luize.skudra@inbox.lv
13. Raimonds Arājs
(administrācijas pārstāvis)
skolas direktors 25553874 raimonds.arajs@lapmezciems.lv