Kontakti

Rekvizīti:

Kontakti:

Izglītības iestāde: Lapmežciema pamatskola Adrese: Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118, Latvija
Izglītības iestādes reģ. Nr. : 4312900208 Tālruņi: +371 26005864 (lietvedība, skolotāju istaba)
Nodokļa maksātāja reģ. Nr. : 90000031781   +371 26808897 (pirmsskolas ēdnīca)
Banka: AS “SEB banka”   +371 29634088 (dežurants)
SWIFT: UNLALV2X   +371 22332645 (pamatskolas ēdnīca)
Konts EUR: LV 98UNLA0032014130853 E-pasts: skola@lapmezciems.lv

Direktora vietniece izglītības jautājumos Lita Celitāne

Direktora p.i. pieņemšanas laiks  (līdz 15.08.2021.) pirmdienās 9.30 – 12.30.

Mobilais tālrunis: 26406736

E-pasts: lita.celitane@lapmezciems.lv

 

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos Dace Beikule

Mobilais tālrunis: 26592453

E-pasts: dace.beikule@lapmezciems.lv

 

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Dainis Kauķis

Mobilais tālrunis: 24117844

E-pasts: dainis.kaukis@lapmezciems.lv