Kontakti

Rekvizīti:

Kontakti:

Izglītības iestāde: Lapmežciema pamatskola Adrese: Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118, Latvija
Izglītības iestādes reģ. Nr. : 4312900208 Tālruņi: +371 26005864 (skolotāju istaba)
Nodokļa maksātāja reģ. Nr. : 90000031781   +371 26808897 (pirmsskolas izglītības grupas)
Banka: AS “SEB banka”   +371 29634088 (dežurants)
SWIFT: UNLALV2X   +371 22332645 (virtuve)
Konts EUR: LV 98UNLA0032014130853 E-pasts: skola@lapmezciems.lv

Direktors Raimonds Arājs
Mobilais tālrunis: 25553874
E-pasts: raimonds.arajs@lapmezciems.lv
Apmeklētājus pieņem: otrdienās 9.00 – 11.00; ceturtdienās 14.00 – 16.00

Direktora vietniece izglītības jautājumos Lita Celitāne
Mobilais tālrunis: 26406736
E-pasts: lita.celitane@lapmezciems.lv

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Dainis Kauķis
Mobilais tālrunis: 24117844
E-pasts: dainis.kaukis@lapmezciems.lv