Kontakti

Rekvizīti:

Kontakti:

Nosaukums Tukuma novada pašvaldība Adrese: Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118, Latvija
Struktūrvienības nosaukums Lapmežciema pamatskola Tālruņi: +371 26005864 (lietvedība, skolotāju istaba)
Nodokļa maksātāja reģ. Nr. : LV90000050975   +371 26808897 (pirmsskolas ēdnīca)
Norēķinu rekvizīti

Swedbank AS

HABALV22

LV17 HABA 0001 4020 4073 1

  +371 29634088 (dežurants)

SEB banka AS

UNLALV2X

LV36 UNLA 0050 0052 1880 3

  +371 22332645 (pamatskolas ēdnīca)

Citadele AS

PARXLV2X

LV58 PARX 0001 3960 6000 3

E-pasts: skola@lapmezciems.lv

Direktore Lita Celitāne

Mobilais tālrunis: 26406736

E-pasts: lita.celitane@lapmezciems.lv

 

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos Dace Beikule

Mobilais tālrunis: 26592453

E-pasts: dace.beikule@lapmezciems.lv

 

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Dainis Kauķis

Mobilais tālrunis: 24117844

E-pasts: dainis.kaukis@lapmezciems.lv