I.Ziedonis un Ziedošais Tukums!

“Ir jābūt tādai vietai, kurā tu atnāc rūpju pilns un pēkšņi  – sirds iesāpas no skaistuma…”  (I.Ziedonis)

Tukuma novada 8.-12.klašu skolēnu radošie jaunrades darbi ir apvienojušies skaistā projektā – e-grāmatā. Arī skolas 8.klases skolnieces Samantas Ozolas dzejolis “Zilais zirgs” ir ievietots un pieejams lasītājiem.

Piekļuves saite e-grāmatai – Book Creator – I.Ziedonis un ziedošais Tukums