Pirmsskolas darbinieki

LAPMEŽCIEMA PIRMSSKOLAS

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI

2023./2024.m.g.

1. Beikule Dace direktores vietniece pirmsskolas izglītības jomā
2. Kurmēna Līga pirmsskolas izglītības skolotāja
3. Jaunīte Santa pirmsskolas izglītības skolotāja
4. Grosbaha Kristīne pirmsskolas izglītības skolotāja
5. Kauliņa Vivita pirmsskolas izglītības skolotāja
6. Jansone-Brīdaga Agnese pirmsskolas izglītības skolotāja
7. Jansone Daina pirmsskolas izglītības skolotāja
8. Jansone Zanda pirmsskolas izglītības skolotāja
9. Kauķe Agnese pirmsskolas izglītības skolotāja
10. Kadiķe Lana pirmsskolas sporta skolotāja
 11.  Serda Laura  pirmsskolas izglītības skolotāja
 12.  Sjamjonava Anda  pirmsskolas izglītības skolotāja

LAPMEŽCIEMA PIRMSSKOLAS

TEHNISKIE  DARBINIEKI

2022./2023.m.g.

1. Arbidāne Gunita pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
2. Ciša Anita pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
3. Legzdiņa Iluta pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
4. Viļuma Solveiga pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
5. Zute Ilze pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
6. Tameniece Dace pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
7.  Galanceva Marina  pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
8. Valeine Rita vecākais pavārs
9. Dreimane Elita virtuves strādniece
10. Skadmane Sanita apkopēja