Pirmsskolas darbinieki

LAPMEŽCIEMA PIRMSSKOLAS

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI

2022./2023.m.g.

1. Beikule Dace direktores vietniece pirmsskolas izglītības jomā
2. Baranovska Irina pirmsskolas izglītības skolotāja
3. Jansone Daina pirmsskolas izglītības skolotāja
4. Jaunīte Santa pirmsskolas izglītības skolotāja
5. Grosbaha Kristīne pirmsskolas izglītības skolotāja
6. Kauķe Agnese pirmsskolas izglītības skolotāja
7. Kauliņa Vivita pirmsskolas izglītības skolotāja
8. Kodoliņa Una pirmsskolas izglītības skolotāja
9. Jansone-Brīdaga Agnese pirmsskolas izglītības skolotāja
10. Jansone Zanda pirmsskolas izglītības skolotāja
11. Celitāne Zanda pirmsskolas sporta skolotāja
12. Bērziņa Vita pirmsskolas mūzikas skolotāja

LAPMEŽCIEMA PIRMSSKOLAS

TEHNISKIE  DARBINIEKI

2022./2023.m.g.

1. Arbidāne Gunita pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
2. Ciša Anita pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
3. Rudzīte Juškēvica Betija pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
4. Legzdiņa Iluta pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
5. Valeine Rita vecākais pavārs
6. Viļuma Solveiga pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
7. Skadmane Sanita apkopēja
8. Zute Ilze pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
9. Tameniece Dace pirmsskolas izglītības pedagoga palīgs
10. Dreimane Elita virtuves strādniece