Pirmsskolas darbinieki

Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas darbinieki, 2017. / 2018. mācību gads

1. Indra Ābele – pirmsskolas izglītības skolotāja
2. Lelde Auniņa – pirmsskolas izglītības skolotāja
3. Zane Bukša – pirmsskolas izglītības skolotāja
4. Daina Jansone – pirmsskolas izglītības skolotāja
5. Zanda Jansone – pirmsskolas izglītības skolotāja
6. Agnese Jansone-Brīdaga – pirmsskolas izglītības skolotāja
7. Santa Jaunīte – pirmsskolas izglītības skolotāja
8. Agnese Kauķe – pirmsskolas izglītības skolotāja
9. Vivita Kauliņa – pirmsskolas izglītības skolotāja
10. Jana Danute Lasenberga – pirmsskolas izglītības skolotāja
11. Airita Mūrniece – pirmsskolas izglītības skolotāja
12. Gunita Silantjeva – pirmsskolas izglītības skolotāja
13. Olita Božē – pirmsskolas izglītības skolotāja
14. Gunita Arbidāne – pirmsskolas izglītības skolotājas palīdze
15. Anita Ciša – pirmsskolas izglītības skolotājas palīdze
16. Iluta Legzdiņa – pirmsskolas izglītības skolotājas palīdze
17. Vita Veinberga – pirmsskolas izglītības skolotājas palīdze
18. Dzidra Galanceva – pavāre pirmsskolā
19. Laimonis Krūmiņš – sētnieks