Pasākumu plāns pamatskolā

Lapmežciema pamatskolas

ĀRPUSKLASES PASĀKUMU PLĀNS  2020./21.māc.g.

Klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja Zaiga Kauķe

Nr. Tematika, atbildīgie 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06.
1. Zinību diena. Skolā viesojas Latvijas Republikas prezidents E.Levits. (L.Celitāne, R.Arājs) 01.                  
2. Koncertlekcija Dzintaros 5.-9.klašu skolēniem. (B.Egle) 07.                  
3. Lekcija 5.,6.,7.klašu skolēniem “Roku higiēna” (D.Strupe) 14.                  
4. 4.klases skolēnu ekskursija uz Jaunpils pili – Skolas somas pasākums. (Z.Kauķe) 15.                  
5. 8.klases skolēnu ekskursija. (L.Tomele) 21.                  
6. Koncertlekcija 1.-4.klašu skolēniem Vef kultūras pilī. (B.Egle) 23.                  
7. LVM organizētā Meža ekspedīcija 6.klases skolēniem. (I.Tomele) 24.                  
8. Engures novada sporta diena Lapmežciemā 5., 6.klašu skolēniem. (I.Bulindžs) 25.                  
9. 3.klases ekskursija uz Jelgavas karameļu darbnīcu. (Z.Bukša) 30.                  
10. Lekcija 8.,9.klašu meitenēm “Krūts veselība”. (D.Strupe)   01.                
11. Skolotāju diena skolā. 9.klases skolēni-skolotāji. (L.Celitāne, Skolēnu dome)   02.                
12. Skolas somas pasākums skolā “Kocinieki”. (B.Egle u.c.kl. audzinātāji)   06.                
13. 9.klases ekskursija uz Siguldu. (B.Egle)   12.                
14. 1.klases ekskursija. (R.Eliasa)   15.                
15. Karjeras nedēļa skolā. Spēles par profesijām, to izveidošana klasēs. (S.Briede, klašu audzinātāji)   26.-30.                
16. Helovīnu maskošanās klasēs, atrakcijas, spēles. (Sākumklašu audzinātājas)   29.,30.                
17. Bērnu slimnīcas zīmējumu izstāde skolā.     no 02.              
18. Bērnu slimnīcas darbinieku lekcija skolēniem skolā.     05.              
19. Mārtiņdiena 1.-4.klasēs. (Sākumklašu audzinātājas)     10.              
20. Lāčplēša diena. Svecīšu nolikšana pie ozola Austrums. Pārrunas klasē. (Klašu audzinātāji)     11.              
21. LR dzimšanas dienai veltītas viktorīnas klasēs. (Klašu audzinātāji)     17.              
22. Ziemassvētku fotografēšanās pa klašu grupām.       09.            
23. Skolas un klašu rotāšana Ziemassvētkiem.                    
24. Akcija “No manas sirsniņas Tavai sirsniņai”. Piparkūku cepšana Bērnu slimnīcas mazajiem slimniekiem. ( Klašu audzinātāji)       14.-16.            
25. Ziemassvētku pasākums tautas namā.       17.