Dienas režīms

 Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis”

Dienas režīms 3gadnieku grupā “Mārītes”

 

7:00 – 8:30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, spēles, saskarsmes iemaņu attīstīšana, socializācija, individuālais un apakšgrupu darbs, pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju pilnveidošana, rīta vingrošana rīta aplis.

 

8:30 – 9:00

Gatavošanās brokastīm, brokastis, galda kultūras prasmju attīstīšana. Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

 

9:00 – 11:50

 

Rīta aplis. (dienas ritma, plānoto uzdevumu skaidrojums, tēmas aktualizēšana)

Integrētās rotaļnodarbības telpās vai āra vidē. Caurviju prasmju un zināšanu veidošana dažādās mācību jomās.

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga (vērojumi, eksperementi, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana). Atgriešanās no pastaigas. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

 

11:50 – 12:30

 

Gatavošanās pusdienām, pusdienas. Galda kultūras prasmju attīstīšana. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

Gatavošanās dienas miegam.

12:30 – 15:00 Dienas miegs.
15:00 – 15:50 Celšanās, gatavošanās launagam, launags.Pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana, galda kultūras prasmju attīstīšana.

 

15:50 – 18:45

Individuālais darbs.Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

Rotaļas bērnudārza grupā un rotaļu laukumā. Pulciņi. Sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis”

Dienas režīms 2gadnieku grupā “Skudriņas”

 

7:00 – 8:30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, spēles, saskarsmes iemaņu attīstīšana, socializācija, individuālais un apakšgrupu darbs, pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju pilnveidošana, rīta vingrošana rīta aplis.

 

8:30 – 9:00

Gatavošanās brokastīm, brokastis, galda kultūras prasmju attīstīšana. Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

 

9:00 – 11:30

 

Rīta aplis. (dienas ritma, plānoto uzdevumu skaidrojums, tēmas aktualizēšana)

Integrētās rotaļnodarbības telpās vai āra vidē. Caurviju prasmju un zināšanu veidošana dažādās mācību jomās.

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga (vērojumi, eksperementi, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana). Atgriešanās no pastaigas. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

 

11:30 – 12:20

 

Gatavošanās pusdienām, pusdienas. Galda kultūras prasmju attīstīšana. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

Gatavošanās dienas miegam.

12:20 – 15:00 Dienas miegs.
15:00 – 15:50 Celšanās, gatavošanās launagam, launags.Pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana, galda kultūras prasmju attīstīšana.

 

15:50 – 18:45

Individuālais darbs.Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

Rotaļas bērnudārza grupā un rotaļu laukumā. Pulciņi. Sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis”

Dienas režīms 4gadnieku grupā “Bitītes”

 

7:00 – 8:30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, spēles, saskarsmes iemaņu attīstīšana, socializācija, individuālais un apakšgrupu darbs, pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju pilnveidošana, rīta vingrošana rīta aplis.

 

8:30 – 9:00

Gatavošanās brokastīm, brokastis, galda kultūras prasmju attīstīšana. Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

 

9:00 – 12:00

 

Rīta aplis. (dienas ritma, plānoto uzdevumu skaidrojums, tēmas aktualizēšana)

Integrētās rotaļnodarbības telpās vai āra vidē. Caurviju prasmju un zināšanu veidošana dažādās mācību jomās.

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga (vērojumi, eksperementi, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana). Atgriešanās no pastaigas. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

 

12:00 – 12:40

 

Gatavošanās pusdienām, pusdienas. Galda kultūras prasmju attīstīšana. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

Gatavošanās dienas miegam. 

12:40 – 15:00 Dienas miegs.
15:00 – 15:50 Celšanās, gatavošanās launagam, launags.Pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana, galda kultūras prasmju attīstīšana.

 

15:50 – 18:45

Individuālais darbs.Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

Rotaļas bērnudārza grupā un rotaļu laukumā. Pulciņi. Sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis”

Dienas režīms 5gadnieku grupā “Pūcītes”

 

7:00 – 8:30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, spēles, saskarsmes iemaņu attīstīšana, socializācija, individuālais un apakšgrupu darbs, pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju pilnveidošana, rīta vingrošana rīta aplis.

 

8:30 – 9:00

Gatavošanās brokastīm, brokastis, galda kultūras prasmju attīstīšana. Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

 

9:00 – 12:20

 

Rīta aplis. (dienas ritma, plānoto uzdevumu skaidrojums, tēmas aktualizēšana)

Integrētās rotaļnodarbības telpās vai āra vidē. Caurviju prasmju un zināšanu veidošana dažādās mācību jomās.

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga (vērojumi, eksperementi, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana). Atgriešanās no pastaigas. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

 

12:20 – 12:50

 

Gatavošanās pusdienām, pusdienas. Galda kultūras prasmju attīstīšana. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

Gatavošanās dienas miegam.

12:50 – 15:00 Dienas miegs.
15:00 – 15:50 Celšanās, gatavošanās launagam, launags.Pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana, galda kultūras prasmju attīstīšana.

 

15:50 – 18:45

Individuālais darbs.Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

Rotaļas bērnudārza grupā un rotaļu laukumā. Pulciņi. Sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis”

Dienas režīms 6gadnieku grupā “Taurenīši”

 

7:00 – 8:30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, spēles, saskarsmes iemaņu attīstīšana, socializācija, individuālais un apakšgrupu darbs, pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju pilnveidošana, rīta vingrošana rīta aplis.

 

8:30 – 9:00

Gatavošanās brokastīm, brokastis, galda kultūras prasmju attīstīšana. Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko normu ievērošana.

 

9:00 – 12:20

 

Rīta aplis. (dienas ritma, plānoto uzdevumu skaidrojums, tēmas aktualizēšana)

Integrētās rotaļnodarbības telpās vai āra vidē. Caurviju prasmju un zināšanu veidošana dažādās mācību jomās.

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga (vērojumi, eksperementi, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana). Atgriešanās no pastaigas. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

 

12:20 – 12:50

 

Gatavošanās pusdienām, pusdienas. Galda kultūras prasmju attīstīšana. Personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana.

Gatavošanās dienas miegam.

12:50 – 15:00 Dienas miegs.
15:00 – 15:50 Celšanās, gatavošanās launagam, launags.Pašapkalpošanās prasmju attīstīšana, personīgās higiēnas prasmju attīstīšana un pilnveidošana, galda kultūras prasmju attīstīšana.

 

15:50 – 18:45

Individuālais darbs.Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

Rotaļas bērnudārza grupā un rotaļu laukumā. Pulciņi. Sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.