Attālinātās mācības

Lapmežciema pamatskolas Attālinātā mācību procesa organizācijas kārtība IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Uzvedības noteikumi tiešsaistes mācību stundās

  • Tiešsaistes nodarbība notiek laikā, kad notiek mācību stunda pēc saraksta un to vada mācību priekšmeta skolotājs.
  • Sagatavo visu nepieciešamo – mācību grāmatu, pierakstu kladi, rakstāmpiederumus.
  • Tiešsaistes stundai pieslēdzas ar savu vārdu un uzvārdu.
  • Tiešsaistes laikā ir jābūt ieslēgtai kamerai (ja nav iespējams izmantot kameru, tad piedaloties sarunā, sākumā nosauc savu vārdu) un izslēgtam mikrafonam. Mikrafoni tiek ieslēgti atbilstoši skolotāja pieprasījumam.
  • Skolēni pārdomā savu telpas iekārtojumu – kādu ziņu par sevi nodod saviem klases biedriem un skolotājiem.
  • Skolēni drīkst veikt video ierakstu, tikai saskaņojot ar skolotāju.
  • Nodarbības laikā skolēni uzvedas atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Skolēni piedalās konkrētajā mācību procesā, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedrus un skolotāju. Ja noteikumi tiek pārkāpti, tad ir piezīme uzvedības žurnālā un skolotājam ir tiesības izslēgt no stundas.
  • Skolēnam, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, tiek reģistrēts e-klases žurnālā mācību stundas kavējums “n”.
  • Skolēns informē par iespējamām tehniskām problēmām mācību priekšmeta skolotāju un laicīgi parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai norādītajā laikā.
  • Atslēdzas no mācību stundas tikai pēc skolotāja uzaicinājuma. Pēc stundas pasaki paldies un atvadies.

Skolas administrācija