“Atver durvis uz profesiju”

17.aprīlī aizritēja skolas lolotais pasākums “Atver durvis uz profesiju!”  5.-9.klases skolēniem bija iespēja iepazīt dažādu jomu speciālistus, uzklausīt viņu pieredzes stāstus un uzzināt visu interesējošo par izvēlēto jomu. Pasākumā piedalījās speciālists no LNBS, tūrisma jomas pārstāve, aviācijas jomas pārstāve, psihologs un  uzņēmēji/biznesa jomas pārstāvji. Liela pateicība visiem lektoriem par dalību! Gandarījums par paveikto!