Profesiju diena

“Atver durvis uz profesiju”
11.aprīlī plkst.13:00
Lapmežciema tautas namā
5.-9.klašu audzēkņiem
būs iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem.
Esi zinātkārs un paplašini savas zināšanas profesiju pasaulē!