Apsveicam!

Apsveicam!
Evelīnu Kauķi, Kristiānu Zahari un Miku Bumburu
ar iegūto 1.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Angļu valodas konkursā
Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Apsveicam!
MĀRTIŅU ĶĒRPI
ar iegūto 1.vietu
un
DIĀNU ABBASOVU
Ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
3.un 4.KL.Matemātikas olimpiādē
Paldies skolotājām Mārītei Ruksei un Ritai Koroļovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
EMĪLIJU TERĒZI RUDZĪTI
Ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
1.kl.kombinētajā olimpiādē
Paldies skolotājai Zaigai Kauķei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
LUĪZI ELĪNU SKUDRU
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Ģeogrāfijas olimpiādē
Paldies skolotājai Līgai Tomelei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!