Aktualitātes

Apsveicam!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases ķīmijas olimpiādē!
Paldies skolotājam Jurim Jefremovam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases mājturības un tehnoloģiju olimpiādē!
Paldies skolotājai Gundegai Bērziņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 3.vietu
un
DANU TOMELI
Ar iegūto Atzinību
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
KATRĪNU MEIERI
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 5.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Zaigai kauķei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Engures novada jauniešu forums

22.02.2018. jau ceturto gadu pēc kārtas Engures Saieta namā notika Engures novada jauniešu forums “Spēks ir Engures novada jauniešos”. Kopumā šī gada jauniešu forums bija īpašs ar to ka tiešām mērķis piesaistīt jauniešus būt aktīviem ir piepildījies, šogad jauniešu pievienojās vairāk kā citos gados.
Lapmežciema pamatskolu šajā pasākumā pārstāvēja skolēni no dāžādam klasēm: Renards Ozols, Lota Bihela, Astra Zakalovska, Rendija Rota Paipala, Katrīna Meiere, Ance Adience, Ketija Tuliša, Evelīna Kauķe, Estere Viļuma, Sabīne Buša un skolotāja Grieta Kambala.
Tā kā katru gadu pievienojas ar vien vairāk cilvēku , lai viens otru iepazītu spelējām iepazīšanas spēles, lai kaut nedaudz uzzinātu viens par otro. Pats pirmais ar sevi iepazīstināja mūs Kristaps Zaļkalns, pateicoties Kristapam daudzi projekti ir īstenoti un kā arī pateicoties Kristapam šie te jauniešu forumi arī norisinās.
Kā otrā lieta ko šajā vakarā darijām, iepazīstinājām viens otru ar savu apkaimi un sev svarīgām vietām. Izveidojām lielu karti ar Engures novadu un katrs uzzīmēja sev svarīgākās vietas un atzīmēja tās kartē.
Lai katrs varētu izteikt savas idejas, kā atīstīt Engures novadu jauniešu interešu ziņā , sadalījāmies piecās grupās. Katrai grupai tika dota lapa uz kuras izpaužoties , kadā veidā vien vēlies, katra grupa izteica idejas kā attīstīt Engures novadu. Idejas tiešām bija daudz un dažādas visspilgtākās bija par kino vakariem un atpūtas namiņiem kokos mežā.
Kā katru gadu iepazināmies ar citu projektiem, šoreiz Ance Turka stāstīja par projektu kuru īstenoja un kā viņa to darīja. Šis projekts saucās “Virvju trase Turies’’ pasākums sastāvēja no aktivitātēm. Šis projekts pēc dzirdētā un redzētā likās diezgan iespaidīgs.
Otrajā foruma daļā tika apbalvoti aktīvākie jaunieši kas īstenoja savus projektus: Ances Turkas projektu “Virvju trase Turies”, Viktorijas Kronbergas projektu “Pludmales volejbola turnīrs Engure 2017” un Lapmežciema jauniešu projektu “Mācību vizīte uz zinātnes centru AHHAA un tās atspoguļošana Engures novada skolās”, ko veidoja Paula Zahare, Sabīne Buša, Elza Elizabete Leice, Samanta Grišāne un Ketija Tuliša. Šie te jaunieši saņēma balvas, šajās balvās bija dāvanu karte, Engures novada suvenīrus kā arī pateicības rakstu.
Nobeigumā norisinājās viktorīna par olimpiskajām spēlēm un par to kā mēs un mūsu novads ir ar šo saistīts. Viktorīna bija diezgan sarežģīta, viktorīnā bija ap 20 jautājumiem. Katra komanda atbildēja ko zinājā un beigās zinošākā koamnda tika apbalvota.
Liels paldies organizatoriem Kristapam Zaļkalnam, Ievai Elvīrai Garjānei un Engures novada domei.

                                   

Teksts: Sabīne Buša
Foto: Kristaps Zaļkalns

Karjeras diena

24.janvārī 8.,9.klašu skolēni piedalījās Tukumā Karjeras dienu pasākumā “Atnāc un uzzini!” Pārstāvji no 27 Latvijas augstskolām, koledžām, tehnikumiem rādīja prezentācijas, izstādes, vadīja meistarklases, lai informētu skolēnus par izglītības un profesijas ieguves iespējām pēc 9.un 12.klases beigšanas.
Skolu stendos varēja atrast, paprasīt informāciju par mācību iestādi.
     

     

Prezentācijas un meistarklases

Nacionālās Aizsardzības akadēmijas un Latvijas Universitātes prezentācijas.
Akadēmijas pārstāvji stāstīja, kā jātrenē fiziskā slodze un kas ir jāmācās, kādas pārbaudes ir jāiziet, lai varētu iestāties akadēmijā.
 Vizāžistu meistarklasē rādīja, kā sejai uzlikt meikapu un kā uzkrāsot uzacis ar šobrīd populāro uzacu korekciju ,kas ilgi turas. Stāstīja, par ko var izmācīties un cik gadus jāmācās.

Valsts Policijas koledžas meistarklasē skolēni taisīja savas plaukstas nospiedumu, kuru pēc tam varēja ieraudzīt lielajā ekrānā.
     

Skolēni arī savā starpā sacentās, kurš visprecīzāk trāpīs mērķī un kurš vairāk spēs piepumpēties.

Vienā no meistarklasēm pats varēja izgatavot savas maizītes. Produkti bija jau sagatavoti : trīs veidu maizes, zaļumi, tomātu un redīsu šķēlītes. Bija trīs veidu pildījumi, visvairāk tika izmantots siera pildījums.

Rozītēm no sākuma bija jāizrullē cukura mastika. Tad ar puķīšu veida formiņām bija jāizspiež divas puķu formiņas. Abas uzdūra uz zobu bakstāmā kociņa un sāka veidot rožu formu. Ja ziedlapas kopā neturējās, bija jāizmanto speciāla ēdienu līme.
Gan maizītes, gan rozītes pēc uztaisīšanas varēja apēst.

Teksts, foto: Madara Galanceva, Dana Tomele, Alvīne Dārta Pabrika

Vecāku diena!

Aicinām jūs 22.03.2018. uz Vecāku dienu Lapmežciema pamatskolā!
1. No plkst. 15:00 līdz 17:15 –iespēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzinātāju, skolas psihologu, skolas vadību (Lai veiksmīgāk organizētu vecāku dienu, lūdzam pieteikties telefoniski, piezvanot un piesakot vēlamo laiku, skolēna klasi, vārdu un uzvārdu no 5.marta līdz 21.marta plkst.12:00.pa tālr.26005864).
2. Plkst. 17:30 tikšanās ar projekta “kompetenču pieeja mācību saturā” vecāko eksperti
Agritu Miesnieci – “Jaunā mācību satura reformu”

Skolas administrācija.

Apsveicam!


Apsveicam!
MIKU BUMBURU
ar iegūto 3.vietu
un
MIKU DOBELI
Ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 5.- 9.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

POPIELA 2018

Valentīndienas noskaņās 15.02.2018. Lapmežciema tautas namā bija ieradušies slaveni dziedātāji un dejotāji no visas pasaules ar mūsu Lapmežciema pamatskolas skolēnu palīdzību, notika pasākums –  POPIELA 2018!

Priekšnesumus vērtēja ne mazāk slavenas Latvijas personības: Valters Krauze (Raimonds Arājs), Baiba Sipiniece Gavare (Ieva Oborenko), aktise Evija Skulte (Ilva Pastore) un Jana Duļevska (Laura Šmite) – sirsnīgs paldies žūrijai par vērtēšanu, interesantajiem komentāriem un atraktivitāti!

Pasākumā bija ieradušies daudzi skatītāji, klausītāji un atbalstītāji. Paldies pasākuma vadītājiem Ketijai Tulišai un Danielam Možajevam no 9. klases!

Šajā vakarā bija iespēja vērot deviņus priekšnesumus, kuru starpā tika sadalītas godalgotās vietas un atzinības raksti divas grupās: 1.-4. klase un 5.-9. klase, kā arī skatītāji varēja balsot par sev vistīkamāko priekšnesumu.

Vietu sadalījums 1.-4. klase:

“Bermunda divstūra dziesmu mix” 1. klase – 1. veta

“Wannabe” 4. klase – 2. vieta

“Dollhouse” 3. klase – 3. vieta

“Better when I’m dance”  3. klase – atzinība

“Hold the drama” 2. klase – atzinība

Vietu sadalījums 5.-9. klase:

“Kolbaser” 6. klase – 1. vieta

“X faktora dziesmu mix” 9. klase – 2. vieta

“Pitch perfect” 6., 8., 9. klase – 3. vieta

“The spectre” 5. klase – atzinība un skatītāju simpātija!

Paldies visiem dalībniekiem un tiekamies nākamgad!

     

     

     

     

     

     

      

     

        

     

     

Teksts: Grieta Kambala

Foto: Rendija Rota Paipala

 

 

 

 

 

Apsveicam!

Apsveicam!
Luīzi Patrīciju Rinkēviču

ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases fizikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Projektu nedēļa 2018

Šogad Lapmežciema pamatskolā projektu nedēļa norisinājās no 5. līdz 9. Februārim.

Skolēniem bija iespēja izvēlēties starp vairākām interesantām tēmām, ko izvirzīja katrs skolotājs un tēma bija saistīta ar tuvojošos Latvijas simtgadi… Par to kā mums labi veicies šajā nedēļā var redzēt, arī projektu nedēļas ietvaros, Ances Kreicbergas un Rendijas Rotas Paipalas (skolotāja – Grieta Kambala) veidotajā fotoreportāžā!

Projekts2018-1

Grieta Kambala

Ielūdzam uz POPIELA 2018!

Lapmežciema skolēnu dome 15. februārī aicina uz vienu no gaidītākajiem pasākumiem – Popiela 2018, kas notiks Lapmežciema tautas namā plkst. 18:00.

Būs vairāki aizraujoši priekšnesumi no 1. līdz 9. klasei;

Būs neatkārtojama žūrija;

Būs skatītāju balsojums;

Būs arī neliela sacensība un intriga, jo tiks sadalītas vietas pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem!

Veiksmi un izdošanos dalībniekiem, pasākuma vadītājiem un žūrijai!

Tiekamies dziesmu un deju virpulī!

Lapmežciema skolēnu dome

Apsveicam!

Apsveicam!
Alvīni Dārtu Pabriku
ar iegūto 3.vietu
un
Danu Tomeli
ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!