Aktualitātes

Bērnudārza vecāku sapulce

Cien./God. Pirmsskolas izglītības posma bērnu vecāki
(izņemot 6gadīgās bērnu grupas vecāki)! Pēc vecāku ierosinājuma, š.g. 25.jūlijā plkst. 19:00 Kultūras nama mazajā zālē (Liepu iela 2 , Lapmežciems) būs vadības un bērnudārza vecāku sapulce par piebūves būvniecību un tās skartajām izmaiņām uz septembra mēnesi. Tiks izklāstīts skolas vadības priekšlikums vecākiem, tiks īsumā pastāstīts par plānoto būvniecību kā arī tiks sniegtas atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem, kas skar šo tēmu.
Uz tikšanos.

A.c.
Lapmežciema pamatskolas vadība.

Svarīga informācija bērnudārza vecākiem!!!

Cien./God. Pirmsskolas izglītības posma bērnu vecāki
(izņemot 6gadīgās bērnu grupas vecāki)! Lapmežciema pamatskola informē, ka laika periodā no 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim notiks Bērnudārza piebūves celtniecības darbi. Piebūve paredzēta divos stāvos, pirmajā stāvā paredzēts izvietot vienu bērnu grupiņu bērniem 1.5-3 gadu vecumam, guļamtelpu un palīgtelpas un otrajā stāvā aktu zālīti un palīgtelpas. Piebūves celtniecības laikā ir paredzēts arī teritorijas labiekārtošanas darbi un fiziski un morāli novecojošos rotaļu elementus nomainīt pret jauniem.
Lai darbi ritētu pēc plāna, Bērnudārza darba organizācijā tiek noteiktas šādas sekojošas izmaiņas:
1) No 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 16.septembrim Bērnudārzs būs slēgts, jo notiks būvdarbi, kas ir bīstami un kuros nav pieļaujams, ka būvniecībā nepiederošas personas atrodas teritorijā.
2) No 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim Bērnudārzs darbosies, ievērojot Bērnudārza piebūves celtniecības uzņēmuma izstrādāto būvniecības un darba drošības plānus, kuros paredzēt:
bērnu un vecāku nokļūšana Bērnudārzā tiks organizēta pa vienu noteiktu ieeju;
celtniecības darbu norises teritorija tiks īpaši apsargāta, lai būvniecības teritorijā neiekļūtu tai nepiederoši cilvēki un šajā gadījumā it īpaši mūsu bērni;
ir paredzams, ka rotaļāšanās un pastaigas pašreizējā Bērnudārza teritorijā nebūs iespējamas līdz š.g. septembra beigām un ierobežotā teritorijā līdz būvdarbu noslēgšanai. Tā vietā bērni tiks vesti uz tuvējo parku, sporta zāli un citiem rotaļu laukumiem. Ja būs lietains rudens un agri iestāsies ziemas laika apstākļi, iespējams teritorijas labiekārtošanas darbi turpināsies pavasarī, līdz ar to iespējams iepriekšminētie apstākļi par rotaļāšanos un pastaigām arī pavasarī;
iespējami papildus trokšņi sakarā ar piebūves celtniecību, bet bērnu gulēšanas laiks ir būvniekam noteikts par “kluso” laiku;
iespējams bērniem un vecākiem būs jāievēro vēl kādi īpaši drošības pasākumi;
iespējams, ka darbu laikā būs vēl kādas šobrīd neparedzētas izmaiņas, kas varētu skart bērnudārza pieejamību, bet par tām mēs Jūs operatīvi informēsim.

Lūdzam Jums būt saprotošiem, jo bērnudārzs tiek paplašināts, lai visiem mūsu pagastā dzīvojošajiem bērniem būtu vieta bērnudārzā pie mājām un darbi tiek organizēti, galvenokārt, domājot par bērnu un citu cilvēku drošību!

A.c.
Lapmežciema pamatskolas vadība.

“Pa varavīksnes ceļu uz Latvijas simtgadi”

Engures novada pirmsskolu sporta diena Engurē – ‘’Pa varavīksnes ceļu uz Latvijas simtgadi’’ un
6.gadīgo bērnu izlaiduma diena

25. maijs, Lapmežciema PII sešgadīgo bērnu grupiņai bija ļoti atbildīga un svarīga diena. No rīta – fizisko aktivitāšu veicinošas novada sporta spēles Engurē, bet jau vēlākā pēcpusdienā – 6.gadīgo bērnu – topošo skolnieku, izlaiduma svinības. Apbrīnojama ir bērnu izturība un enerģija!
Jau agri no rīta, bērni bija pozitīvi noskaņoti un ar nepacietību gaidīja brīdi, kad varēs iesaistīties sportiskajās aktivitātēs. Engurē mūs sagaidīja jautri tēli – Pelīte un Runčuks, ar ļoti daudzveidīgiem uzdevumiem – zivju makšķerēšanu, lēkšanu ar maisiem, līšanu cauri riņķiem un daudz ko citu. Tajā pašā laikā, bērnus pozitīvi uzlādēja gan Krāsu feja, gan arī Lietutiņš, kurš ne tik veiklus sportotājus mēģināja noķert, un tas bērniem ļoti patika.
Pasākuma sākumā neizpalika arī tā atklāšanas svarīgākais brīdis – komandu prezentācijas. Bērni, kopā ar savām audzinātājām bija sagatavojuši jautrus un atraktīvus priekšnesumus.
Paldies Engures PII par jautru un sportisku kopā pavadītu piektdienas rītu!

Savukārt, jau plkst.17.00, tajā pašā dienā, Lapmežciema Kultūras namā, mazie sešgadnieki sniedza nelielu koncertu, kurā vecāki, vecvecāki un ciemiņi, varēja nedaudz ielūkoties un ieklausīties, kā tad bērniem klāsies skolā!
‘’Nu bērnība man sveikas saka,
Jo jāiesāk ir skolas taka.
Tur sudrabaini skanot zvaniņš,
Man pavēstīs – ka esmu kļuvis – gan ciparu,
Gan burtu ganiņš…’’
Mazajiem pirmklasniekiem novēlām būt zinātkāriem un ar lielu vēlmi mācīties visas dzīves garumā, bet viņu vecākiem – pacietību un vēlmi sadarboties.

     

6.gadīgo bērnu grupas audzinātāja A.Kauķe

Apsveicam sportistus!

Apsveicam skolēnus un sporta skolotāju Imantu Bulindžu ar labiem panākumiem Pavasara krosā! 1.vieta- Diānai Abbasovai, Aleksandram Zaharam, Oliveram Kelleram, 2.vieta- Evelīnai Kalējai, Andrim Seļeckim, 3.vieta- Astrai Zakalovskai, 4.vieta- Esterei Kalējai, Laurim Cīrulim, 5.vieta- Laumai Juškēvicai, Līvai Laumanei, Kristapam Pētersonam.

Imanta Ziedoņa 85. dzimšanas diena

3.maijā atzīmējām dzejnieka Imanta Ziedoņa 85.dzimšanas dienu.

Par dzejnieka dzīvi un daiļradi skolēni varēja uzzināt no izstādes materiāliem skolas bibliotēkā un informācijas lapām Skolas Avīzē.
      
4.-8.klašu skolēni brauca uz Ragaciema kapsētu, lai pieminētu mūsu novadnieku.
Imants Ziedonis ir novietojis piemiņas akmeņus saviem vecākiem un citiem radiniekiem Ragaciema kapos.

      
Pie Imanta Ziedoņa kapa vietas skolēni lasīja viņa pasaku, pēc tam tika nolikti ziedi .
      
Katra klase izvēlējās kādu krāsaino pasaku un to uzzīmēja ar krītiņiem.
      

Sanijas Ozolas foto, Astras Zakalovskas teksts

Lielā talka Lapmežciema pamatskolā


Sestdien, 28.aprīlī Lapmežciema skolas kolektīvs – skolēni, darbinieki un vecāki piedalījās Lielajā talkā.

Skolas teritorijā tika sakopti apstādījumi, stādītas puķes. Talkas nobeigumā talcinieki skolas pagalmā iestādīja liepu – veltījumu Latvijas simtgadei!

Paldies visiem čaklajiem talciniekiem!

      

      

      

     

Teksts un foto: L. Celitāne

Pašpārvalžu pārstāvju tikšanās Irlavas vidusskolā

5.klases skolnieces Katrīna un Rendija bija uz novada skolu pašpārvalžu tikšanos Irlavas vidusskolā. No sākuma bija iepazīšanās spēles. Kad katrs sevi iepazīstināja bija uzkodu laiks. Mūs cienāja ar smalkmaizītēm un citiem gardumiem. Padzerties mums deva sulas, tēju, kafiju un ūdeni.
Groziņā bija krāsainas konfektes. Katram cilvēkam bija jāizvelk 1 konfekte. Kādā krāsā bija tava konfekte, tādā komandā tu biji. Abas meitenes bija sarkanajā komandā. Sarkanajai komandai bija jāapspriež, kādēļ ir forši iet uz skolas parlamentu. Tas bija jāapkopo uz plakāta, kuru vēlāk izkarināja Irlavas vidusskolas zālē.
Meitenēm bija vēl daudz spēles kuras viņām nav palikušas tik spoži atmiņā.
Ap pulksten 13:30 mēs devāmies ārā uz ugunskura vietu cept desiņas. Katrīnas desiņas iekrita ugunskurā. Bija auksti ,bet bija interesanti, jo mūs izklaidēja meitene kura visu laiku runāja, viņas vārds ir Samanta. Pulksten 15:00 mēs devāmies mājās.

Teksts: R.R.Paipala, K.Meiere

      

     

      

Apsveicam!

Apsveicam!
Markusu Neimani
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
Paldies skolotājam Jurim Saknei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!