Krāsainā nedēļa Lapmežciema pamatskolā

No 10.oktobra līdz 14.oktobrim skolā risinājās projekts  ”Krāsainā nedēļa”. Katru dienu gan skolēni, gan skolas darbinieki savos apģērbos piesaistīja tieši tās dienas krāsu.  Bijām krāsaini! Skolēni  gādāja augļus un dārzeņos dotajās krāsās, lai pēc tam skolas pavāres tos pārvērstu gardā maltītē. Starpbrīžos skolā skanēja dziesmas, kas bija pielāgotas tās dienas krāsai. Par to paldies jāsaka, Skolēnu Domei. Savukārt, krāsaino projektu organizēja un koordinēja skolas medmāsa Dace un skolas psiholoģe Maija.