Aktualitātes

1.klase ekskursijā!

12.maijā 1.klase devās savā pirmajā ekskursijā uz pasākumu “Meža ABC”, kur skolēni visas dienas garumā izzināja visu par un ap mežu, dabas norisēm tajā. Izgatavoja putnu būri pūču ģimenei, izbaudīja dabas skaņas un kopīgu atpūtu.

Vasaras nometnes Milzkalnā!

Tūlīt jau vasaras brīvlaiks ir klāt un vecākiem kārtējās pārdomas kā nodarbināt un izklaidēt savas atvases.

Vēlamies dalīties ar Jums ar “Bērnu nometne Brīvdienas” organizēto nometni: Milža noslēpums Milzkalnā.

Nometne piedāvā dažādas aktivitātes un pasākumus, kas atbilst gan bērnu, gan vecāku vēlmēm. Bērni varēs piedalīties sporta spēlēs, meistarklasēs, rotaļās, ekskursijās utt.

Svarīgi! – nometne ir reģistrēta Valsts izglītības satura centrā. Pieredzējuši pasniedzēji nodrošinās drošību un komfortu visā nometnes laikā.

Vietu skaits ierobežots, piesakieties jau tagad!

Vairāk info: ej.uz/milži

I.Ziedonis un Ziedošais Tukums!

“Ir jābūt tādai vietai, kurā tu atnāc rūpju pilns un pēkšņi  – sirds iesāpas no skaistuma…”  (I.Ziedonis)

Tukuma novada 8.-12.klašu skolēnu radošie jaunrades darbi ir apvienojušies skaistā projektā – e-grāmatā. Arī skolas 8.klases skolnieces Samantas Ozolas dzejolis “Zilais zirgs” ir ievietots un pieejams lasītājiem.

Piekļuves saite e-grāmatai – Book Creator – I.Ziedonis un ziedošais Tukums

 

Skolas dzīves apskats martā un aprīlī.

Pirmie divi pavasara mēneši skolas darba un ikdienas dzīvē bijuši pietiekami aktīvi. Martā ir aizvadīta skolēnu diskotēka pirms pavasara brīvlaika, kur dīdžeja lomā pārliecinoši startēja skolas 6.klases skolēns Marians Mūrnieks. Ir notikusi arī topošo pirmklasnieku iepazīšanās ar skolas telpām un topošo skolotāju. Skolēni joku mēnesi aprīli sagaidīja ar Pārģērbšanās nedēļu un ikgadējo klašu bildēšanos. Radošās mākslas pulciņā gatavojās Lieldienām, veidojot svētku dekorus. Piedalījās Olimpiskajā Sporta dienā, kļuva par ēnotājiem Ēnu dienas ietvaros un gatavojās darbu izstādes “I.Ziedoņa dzejas skaistums fotogrāfijās” atklāšanai.

Panākumi tika gūti arī mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kur:

  • 5.klases skolēns J.Balodis ieguva atzinību 5.-6.kl. angļu valodas olimpiādē,
  • 6.klases skolniece E.T.Rudzīte ieguva 2.vietu 5.-8.kl. matemātikas valsts olimpiādē novadā,
  • 7.klases skolniece A.K.Siliņa ieguva 3.vietu Tukuma novada atklātajā angļu valodas olimpiādē 7.-8.kl.
  • 4.-6.klašu skolēnu komanda ieguva pateicību par dalību 4.-6.kl.atklātajā konkursā “SMART”,
  • 2.klases skolnieces D.Stacēviča un E.Ūdre ieguva Augstāko pakāpi Tukuma novada skolēnu skatuves runas konkursā 2.-3.kl.grupā.

“Atver durvis uz profesiju”

17.aprīlī aizritēja skolas lolotais pasākums “Atver durvis uz profesiju!”  5.-9.klases skolēniem bija iespēja iepazīt dažādu jomu speciālistus, uzklausīt viņu pieredzes stāstus un uzzināt visu interesējošo par izvēlēto jomu. Pasākumā piedalījās speciālists no LNBS, tūrisma jomas pārstāve, aviācijas jomas pārstāve, psihologs un  uzņēmēji/biznesa jomas pārstāvji. Liela pateicība visiem lektoriem par dalību! Gandarījums par paveikto!

Labie darbi pavasarī!

I.Ziedoņa jubilejas gada un talkas mēneša ietvaros, 8.klases skolēni 21.aprīlī vienojās labo darbu stundā, kuras laikā tika sagādāta melnzeme Lapmežciema pamatskolas pirmsskolai, lai mazie pirmsskolnieki var veidot savas dārza kastes. Savukārt, skolas teritorijā tapa brīnišķīga puķu dobe un tika atjaunoti puķu podi ar skaisti ziedošām puķēm. Paldies par veikumu 8.klases puišiem, meitenēm, klases audzinātājai Ilzei un , protams, skolas direktorei Litai, ka iesaistījās, gādāja puķustādus un palīdzēja meitenēm!

Pedagogu streiks!

Informējam, ka Lapmežciema pamatskolas un pirmsskolas pedagogi atbalsta un ņems dalību pedagogu streikā. Visa aktuālākā informācija par mācību darba plānojumu šajā laikā ir pieejama e-klasē!

Pedagogu streiks

“Atver durvis profesijai!”

Jau pirmdien, 17.aprīli, skolā norisināsies Karjeras dienas pasākums “Atver durvis profesijai!”, kura laikā 5.-9.klašu skolēniem būs lieliska iespēja tikties ar dažādu jomu speciālistiem un uzzināt viņu pieredzes stāstus. Uz tikšanos!

Karjeras dienas pasākums