Aktualitātes

Lapmežciema pamatskola jūlijā – informācijai!

Summer Break is not for Principals - k12online

Informējam, ka jūlija mēnesī Lapmežciema pamatskolas administrācija (direktore un direktores vietniece izgl.jomā) atrodas atvaļinājumā.

Skolas un pirmsskolas lietvede atvaļinājuma prombūtnē atradīsies no 6.-21.jūlijam. 

Visi interesējošie jautājumi šajā laikā sazinoties ar direktores vietnieci pirmsskolas izglītības jomā Daci Beikuli (tel.nr. saziņai 26592453).

9.klases izlaidums

2023.gada 9.jūnijā Lapmežciema pamatskolā notika 9.klases absolventu izlaidums. Atmiņas no skolas gadiem, pateicības un paldies vārdi, ziedi un sveicieni virmoja apkārt! Paldies sakām mūsu devītajiem par kopā būšanu šos mācību gadus un vēlam “dzīves skaistos brīžus krāt, mazās laimes nosargāt!”

Vizuālās mākslas konkursi.

3.jūnijā Rīgā, Ziemeļblāzmas kultūras namā notika pasākums ”Dziesmusvētku 150 toņi un pustoņi” , kur mūsu skolas 3.klases skolniece Emīlija Blūma ieguva Atzinību valsts līmenī. Savukārt, 7.klases skolniece Līva Bērziņa – pateicību.

Kā arī 20.maijā Tukumā notika konkursa “Soli pa solim #sportiņā!” dalībnieku apbalvošanas pasākums, kurā pateicības ieguva 1.klases skolniece Kate Kauliņa, 2.klases skolniece Lote Tomale, 3.klases skolnieces Linda Markaine un Emīlija Blūma, 4.klases skolniece Estere Vancāne.

Paldies skolotājai Gundegai par skolēnu gatavošanu konkursiem!

Maija mēneša atskats skolā.

Pēdējais mācību gada mēnesis Lapmežciema pamatskolā bija piesātināts ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm. Klases kopā ar klašu audzinātājiem devās dažādās pavasara ekskursijās – tika izzinātas meža takas un aktivitātes, apskatīta Ventspils un Vizium centrs, pabūts Ķekavā un ceptas picas radošajā darbnīcā “7 Balles”.

Maija sākumā skolā tika svinēti Baltā galdauta svētki un I.Ziedoņa jubileja ar klašu dalību viktorīnā, kur paldies jāsaka skolotājai Rasmai par viktorīnas jautājumu sagatavošanu.

Maijā skolā arī viesojās dziedātāja Katō, lai projekta “Skolas soma” ietvaros iepazīstinātu skolēnus ar modes un mūzikas evolūciju.

Vēl 9.klases Pēdējais zvans, eksāmeni un gatavošanās izlaidumam.

Savukārt, 1.-3.klases skolēni sacentās dažādās sportiskās aktivitātēs “Sportiskajā rītā”, 1.-4.klašu koris kopā ar skolotāju Benitu devās uz koru pasākumu Kandavas Ozolāju estrādē.

Vēl skolā bija iespēja apskatīt klašu kopīgi veidoto fotoizstādi veltītu I.Ziedoņa dzejas skaistumam, kā arī skolas radošo pulciņu skolēnu veikumus.

Un 31.maija svinīgajā rītā visi satikās, lai suminātu šī mācību gada olimpiāžu un konkursu laureātus, skolas apbalvojumu – “Pūcīte”, Laiviņa” un “Raķete” ieguvējus!

 

Lai krāsaina, silta un piedzīvojumu pilna vasara ikvienam!

 

Atvadu vārdi…

“Paņem līdzi saules glāstu,

Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.”
(P. Priede.)

2023.gada 3.jūnijā 93 gadu vecumā mūžībā devusies pensionēta Lapmežciema pamatskolas ilggadēja direktore un vēstures skolotāja Ilona Kauķe. Daudzām ģimenēm viņa bija skolas direktore un skolotāja vairākās paaudzēs, kura apzinīgi un no sirds vadīja savu darbu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Sveicam mūsu darbiniekus ar nostrādātiem apaļajiem darba gadiem!

Lapmežciema pamatskolas un pirmsskolas kolektīvs sumina un labus vēlējumus sūta mūsu kolēģēm:

Līgai Tomelei ar nostrādātajiem 15 darba gadiem

Astrīdai Pētersonei ar nostrādātajiem 15 darba gadiem

Agnesei Kauķei ar nostrādātajiem 20 darba gadiem

Gundegai Bērziņai ar nostrādātajiem 25 darba gadiem

Ritai Valeinei ar nostrādātajiem 30 darba gadiem

Benitai Eglei ar nostrādātajiem 45 darba gadiem.