Apsveicam!

Apsveicam!
Markusu Neimani
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
Paldies skolotājam Jurim Saknei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!