Profesiju diena

10.aprīlī skolā jau trešo gadu notika Profesiju diena, kad skolēniem bija iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Šogad skolēni iepazina fotogrāfa, pasākumu organizētāja, pavāra, stjuarta, bibliotekāra, šuvēja, ēdināšanas uzņēmuma vadītāja profesijas. Skolēniem bija iespēja ne tikai klausīties stāstījumu un noskatīties prezentācijas par fotogrāfa darbu vai pasaulē lielākajām, interesantākajām bibliotēkām, bet arī izmēģināt fotoaparatūru, piemērīt lidmašīnās esošās glābšanas vestes un skābekļa maskas.
Skolēnu atziņas un profesiju novērtējums: fotogrāfs ļoti labi un interesanti pastāstīja par savu darbu, viņam bija dažāda veida kameras, ko rādīt, skolēni varēja ar tām darboties. Pasākumu organizētāja profesijas priekšrocība- darbs nav katru dienu viens un tas pats, nav arī katru rītu agri jāceļas. Rīkojot pasākumus, var satikt dažādus cilvēkus. Pavāra darbā galvenais ir liela pacietība. Darbs ir grūts , jo jāstāv uz kājām, bet mūsdienās darbu atvieglo tehnika. Šuvējas stāstījumu īpaši uzmanīgi klausījās tie skolēni, kuriem patīk šī profesija vai kuri jau zina, ka grib būt tērpu dizaineri. Stjuarte stāstījums par profesiju izklausījās interesanti, jo var apceļot pasauli, apskatīt, atpūsties dažādās vietās, tāpēc radās vēlme ko tādu pamēģināt. Viņai bija daudz kas parādāms, piemēram, glābšanas maska un veste, grāmatas un žurnāli par mācībām. Skolēni bija priecīgi arī par dāvanā saņemtajām puzlēm ar lidmašīnas attēlu. Bibliotekāre pastāstīja par lielākajām bibliotēkām pasaulē, rādīja to attēlus. Ja rīko pasākumus, var satikt populārus cilvēkus. Ēdināšanas uzņēmuma vadītājs uzsvēra, ka darbā noder skolā iegūtās zināšanas, piemēram, matemātikā, mājturībā.
Skolēnu stāstījumu pierakstīja Ilze Tomele

                  

                             

Foto: Luīze Elīna Skudra