Vecāku diena!

Aicinām jūs 22.03.2018. uz Vecāku dienu Lapmežciema pamatskolā!
1. No plkst. 15:00 līdz 17:15 –iespēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzinātāju, skolas psihologu, skolas vadību (Lai veiksmīgāk organizētu vecāku dienu, lūdzam pieteikties telefoniski, piezvanot un piesakot vēlamo laiku, skolēna klasi, vārdu un uzvārdu no 5.marta līdz 21.marta plkst.12:00.pa tālr.26005864).
2. Plkst. 17:30 tikšanās ar projekta “kompetenču pieeja mācību saturā” vecāko eksperti
Agritu Miesnieci – “Jaunā mācību satura reformu”

Skolas administrācija.