Radošā kopdarbnīca: misinformācija internetā

27.09.2021. sadarbībā ar uzņēmumu “Telia Company”, kas  uzklausa bērnus ar Skolēnu konsultatīvās komitejas (Children’s Advisory Panel) palīdzību, sadarbojoties ar bērnu tiesību organizācijām un skolām Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

Pētījumā piedalījās Lapmežciema pamatskolas 6. un 8. klases skolēni. Tika organizēta radošā kopdarbnīca par misinformāciju internetā. Pētījuma rezultāti ir publiski pieejami, sniedzot ieguldījumu sabiedrības izpratnē par bērniem kā tiešsaistes pilsoņiem.

Nodarbību organizēja mūsu skolas datorikas skolotāja Grieta Veinberga, kas ir arī Drošāka interneta vēstnese.