Miķeļdienas sveiciens no 2. klases

2.klases Miķeļdienu svinēja dodoties pārgājienā. Pa ceļam tika dziedātas dziesmas, vērota rudenīgā daba, vērota dzīvā radība. Skolēni minēja mīklas un iepazinās ar Miķeļdienas ticējumiem. Darbojās ar dabas materiāliem, veidojot vārdu Miķeļi. Veidoja Jumīti un baudīja skaisto dabas ainavu.