Projekts “ Esi līderis”!

Skolā turpinās projekts “ Esi līderis”!, kur skolēni R. R. Paipala, D. Ramkoviča un P. Puniņš katru ceturtdienu apgūst sevis izzināšanu-  brīvā laika, interešu un prasmju, darba tirgū pieprasīto  prasmju izpēti- skolotājas Līgas Tomeles vadībā, bet 7.,8.klases skolēni  izmantoja spēles metodi,  kuru mācīja Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas pārstāvji . Diāna Ramkoviča Rīgā tikās ar Latvijas skolu parlamentāriešiem, bet skolotāja Līga Tomele papildināja zināšanas skolotāju  seminārā.