APSVEICAM!

MARKU SILOVU

ar iegūto 3.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Krievu valodas olimpiādē

Paldies skolotājai Litai Celitānei par ieguldīto darbu!