Apsveicam!

KRISTIĀNU ZAHARI

Ar iegūto 1.vietu

EVELĪNU KAUĶI

Ar iegūto 2.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Angļu valodas olimpiādē

Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu!

 KATRĪNU MEIERI

Ar iegūto 2.vietu

ESTERI LŪSI

 IVARU ARNI ROZENBERGU

Ar iegūto Atzinību

matemātikas valsts 70. olimpiādē 5.-8.kl.

Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu!