Paldies Jums, Jūs bijāt lieliski!

18.maijā uz skolu aicinājām vecākus kopā ar bērniem piedalīties dažādās aktivitātēs, izzināt, ko bērni var apgūt skolas piedāvātajos interešu izglītības pulciņos.

Paldies vecākiem, kuri piedalījās, aktīvi darbojās fiziskajās aktivitātēs, viktorīnā, muzicēšanā, dekorāciju veidošanā (no dažādiem materiāliem, izmantojot dažādas tehnoloģijas), ārstniecisko tēju atpazīšanā un veselīgu sviestmaižu gatavošanā, kuras noslēgumā kopīgi, ar gardu muti notiesājām.

Milzīgs paldies mūsu skolas komandai – skolotājiem: Gundegai Bērziņai, Ilzei Tomelei, Rasmai Kanskai, Ivetai Meierei, Benitai Eglei ,Santai Jaunītei un Agnesei Kauķei, Imantam Bulindžam, Vinetai Melnei, Līgai Tomelei, Arnitai Freinātei  skolas medmāsai Dacei Strupei, skolas ēdnīcas kolektīvam: Signei Štolcerei un Benitai Eglei par šīs dienas idejas realizēšanu. Mārītei Ruksei, Zaigai Kauķei, Lolitai Jansonei par dalību.

Direktora vietniece

Izgl.jomā L.Celitāne