2. SEPTEMBRĪ PIRMĀ SKOLAS DIENA TAUTAS NAMĀ plkst. 9:00


Noskan sapņains skolas zvans
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

Lapmežciema pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji,

Jauno mācību gadu visi kopā uzsāksim 2.septembrī plkst. 9:00 Tautas namā

Sirsnīgi sveicam skolas gaitās

Lapmežciema pamatskolas administrācija