Nodarbības ar koku

Šogad skolēniem- gan zēniem, gan meitenēm- bija vienāda iespēja zāģēt, ēvelēt, grebt, kā to paredz izglītības jaunās kompetences un standarta prasības. To visu mācīja uz skolu atbraukušie  kokamatnieki . Skolēni redzēja dažādus koka traukus, un viens no klases varēja   arī pūst tāšu tauri.  Jautrus brīžus piedzīvoja, ar maisiem cīkstoties uz baļķa. Šis bija viens no pasākumiem, kurā skolēni piedalījās ar ļoti lielu interesi.