Nodarbības mežā

Mācību vielu dabaszinībās, izrādās , var apgūt ne tikai klasē, bet arī mežā. Rudens sākumā 6.klases skolēni un skolotāja Ilze Tomele  piedalījās AS Latvijas Valsts Meži organizētajās meža stundās- Tīreļu mežā trīs stundas pētīja kokus: skaitīja jaunos , iestādītos kociņus parauglaukumos un rēķināja, cik aug vienā hektārā; izvēlējās pēc atbilstošām pazīmēm tos kokus, kas jaunaudzē būtu jāizcērt vai kuri būtu jāretina; mācījās aprēķināt koku garumu un bez naglām no dēļiem uztaisīt tiltu.