Labie darbi pavasarī!

I.Ziedoņa jubilejas gada un talkas mēneša ietvaros, 8.klases skolēni 21.aprīlī vienojās labo darbu stundā, kuras laikā tika sagādāta melnzeme Lapmežciema pamatskolas pirmsskolai, lai mazie pirmsskolnieki var veidot savas dārza kastes. Savukārt, skolas teritorijā tapa brīnišķīga puķu dobe un tika atjaunoti puķu podi ar skaisti ziedošām puķēm. Paldies par veikumu 8.klases puišiem, meitenēm, klases audzinātājai Ilzei un , protams, skolas direktorei Litai, ka iesaistījās, gādāja puķustādus un palīdzēja meitenēm!