Aktualitātes

Drošības diena skolā

Drošības dienā bija nepieciešama ugunsdzēsēju mašīna , lai piepildītu visus vajadzīgos spaiņus un bērni varētu mācīties dzēst. Ugunsdzēsēji bija sagatavojuši gan lieliem, gan maziem sporta spēles ,kurās bija jāskrien un mazajiem, 1.-4.klašu skolēniem, tikai jāvelk šļūtene, bet lielajiem- 5.-9.klašu skolēniem- šļūtene bija pilna ar ūdeni, un ar tās ūdensstrūklu bija jātrāpa mērķī.
Lapmežciema pagastam ir ugunsdzēsēju mašīna. Tās šoferis ir Nauris Galancevs . Ja kaut kur ir ugunsgrēks, tad vai nu kāds kaimiņš vai Ķemeru, Tukuma ugunsdzēsējs zvana Naurim un saka ,kur deg. (M.G.)

Katru gadu policisti piedāvā apskatīt policijas mašīnu. Viņi izrāda mašīnas iekšpusi ,kā arī ieslēdz sirēnu. Varēja apskatīt nodalījumu ,kur sēž aizturētie, un iejusties viņu ādā.(A.Z.,L.,B.)

Skolotājiem savukārt tika mācīts rīkoties ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, liekot nodzēst ugunsdzēsēju iedegtās uguns liesmas.

1. septembris Lapmežciema pamatskolā

1.septembra svinīgais pasākums sākās ar skolas ikgadējo tradīciju-9.klases skolēni ieveda 1.klases skolēnus. Tad sekoja 6.klases skolnieku leļļu izrāde “Kā trīs sivēntiņi negribēja iet uz skolu”- audzinātājas Benitas Egles ideju attīstīja skolnieces Dārta, Evelīna, Kristiāna un Elza. Viņas izdomāja tekstu, bet aizslietnis un lelles bija izveidotas iepriekšējā mācību gada projektu nedēļas laikā. Evelīna un Kristiāna tēloja sivēntiņus, kas negribēja iet uz skolu, Dārta- sivēntiņu, kas grib iet uz skolu, Rendija dziedāja. (L.Z.,D.D.)

14 Lapmežciema pamatskolas skolotājiem tiek pasniegts pateicības raksts par skolēnu izcilības veicināšanu.

Atzinības rakstu par 3.vietu angļu valodas olimpiādē 2016./2017.mācību gada pavasarī saņem Evelīna Kauķe , Elza Kate Užāne, Kristiāna Zahare.

Pēc tam klašu skolēni ar audzinātājām fotografējās iecienītajā vietā – pie strūklakas un arī pie skolas.

1. septembris – Zinību diena!

Lapmežciema pamatskolas skolēni un vecāki!
Jauno mācību gadu visi kopā uzsāksim 1.septembrī plkst. 9:00 Tautas namā.
Pirmsskolas grupas atvērtas no 7:00.

Lieldienu pasākums PII

Saulainā, bet vēsā 18.aprīļa rītā, pie Lapmežciema PII bērniem, ieradās divas vistas, kuras prata ne tikai dēt olas, bet arī burties. Vistām – Baltītei un Raibītei, bija uzticēti divi uzdevumi, no bosa Gaiļa un no bosa – Lieldienu Zaķa! Bērni skaitīja dzejoļus, minēja mīklas un izzināja Lieldienu tradīcijas, kā arī tika pārbaudīta bērnu veiklība dažādās sporta aktivitātēs. Taču pats galvenais – tika noburtas olas! Abas draudzenes vistas visu nakti bija nopūlējušās, taču krāsainu olu kā nebija, tā nebija – baltas un brūnas vien! Lai olas būtu krāsainas, vistas sauca talkā bērnu zināšanas par krāsām un kopā skandinot buramvārdus, olas ātri vien ‘’nokrāsojās’’ raibi raibās.
Pasākumu vadīja – 5.gad.bērnu gr. audzinātājas.
Pasākumā piedalījās :
• 2.gad.bērnu gr., audzinātājas –A.Jansone Brīdaga, V.Kauliņa un auklīte I.Legzdiņa.
• 3./4.gad.bērnu gr., audzinātājas – D.Jansone, Z.Jansone, auklīte A.Ciša.
• 5.gad.bērnu gr., audzinātājas – S.Jaunīte un A.Kauķe, auklīte – G.Arbidāne.
• 6.gad.bērnu gr., audzinātāja – I.Ābele, auklīte Vita.

Vecāku drēbju skapis – 2017

Svētku rīta, bērnu modes skates “Vecāku drēbju skapis – 2017”, pasākuma izvērtējums. 26.04.2017.
Mērķis – Dot audzēkņiem iespēju iesaistīties svētku procesā, izmantot iepriekš nodarbībās apgūtās prasmes un iemaņas.
Uzdevumi-
1. Veidot prasmi uzstāties, iet pa “mēli”, demonstrēt tērpu, pozēt fotogrāfam.
2. Apgūt rotaļu elementus.
3. Pilnveidot sadarbības prasmes stafetēs un rotaļās.
4. Izraisīt emocionālu pārdzīvojumu svētku laikā.
Izvērtējums.
Kurš gan bērnībā nav ielūkojies vecāku drēbju skapī? Vērojis savu vecāku gatavošanos kādam īpašam pasākumam. Sapņojis par mammas visskaistāko kleitu, kurpēm un rotām, tēva pulksteni, kaklasaiti…
Šādu sapni 26. aprīlī izdzīvoja Lapmežciema pirmsskolas 3-4, 5 un 6 gadīgās grupas audzēkņi. Svētki izdevās kā plānoti. Svētki notika Lapmežciema Tautas nama mazajā zālē. Izmantojot, sarkano paklāju, 3-4 gad. bērnu grupu skolotāju veidotos telpas noformējumus, foto stūrīti, mūziku, protams, vecāku sarūpētos svētku tērpus, apavus, cepures, rotaslietas, brilles, kaklasaites, pulksteņus un citus aksesuārus, tika radīta svētku noskaņa.
Apkārtējā vide un tērpi palīdzēja audzēkņiem iejusties modeļu lomā, iepriekš mācītie soļi, kustības mūzikas pavadījumā, atklāja noskaņojumu. Svētku laikā audzēkņi mācījās apzināti kustēties, orientēties telpā, veidoja sadarbības prasmes.
Svētkos audzēkņi guva emocionālu pārdzīvojumu, par ko liecināja smaidi, ovācijas, bērnu darbošanās prieks.
Pasākuma laikā grupu stafetēs tika savērtas katras grupas krelles, kā arī individuāli katrs bērns izgatavoja savu modes skates īpašo rokassprādzi. Dejojot mūzikas ritmā, spēlēja spēli “Evolūcija”.
Par piedalīšanos modes skatē, katrs audzēknis saņēma atzinības rakstu un saldumu balvu.
Skaistos mirkļus iemūžināja fotogrāfs I. Krūmiņš.
Svētkus organizēja un vadīja 3-4 audzēkņu grupas skolotājas Daina Jansone un Zanda Jansone.

Skolotājas Daina Jansone un Zanda Jansone.

Mātes dienas koncerts


11. maijā plkst. 18:00
LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMĀ
Māmiņdienai veltīts
SKOLĒNU MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA KONCERTS
“Nākam ar sveicieniem”

Dienasgrāmata 2017

Lapmežciema pamatskola ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”, kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas .
Šobrīd skola darbojoties kopā ar skolēniem strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai , tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.

Vecāku diena

Aicinām jūs 12.04.2017. uz Vecāku dienu Lapmežciema pamatskolā!
Dienas laikā jums būs iespēja:
1. Vērot savu bērnu mācību stundas, pulciņu nodarbības.
2. No plkst. 14:30 līdz 16:45 – piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzinātāju, psihologu, skolas vadību (drošības pēc iesakām iepriekš sazināties ar skolotājiem, ko vēlaties satikt, E-klases pastā vai pa telefonu).
3.Plkst. 17:00 aicinām uz tikšanos ar psihologu, karjeras konsultantu
Jāni Pāvulēnu – “vecāku atbalsts bērna karjeras veidošanā”
Skolas administrācija.

Profesiju diena

“Atver durvis uz profesiju”
11.aprīlī plkst.13:00
Lapmežciema tautas namā
5.-9.klašu audzēkņiem
būs iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem.
Esi zinātkārs un paplašini savas zināšanas profesiju pasaulē!