Godinot I. Ziedoni

Atzīmējot mūsu novadnieka dzejnieka Imanta Ziedoņa 89. dzimšanas dienu, notika pasākums Mazā bilžu rāmītī… Skolēni meklēja sev tuvas dzejas rindas un veidoja kolāžas