Apsveicam!

Apsveicam!

Lauri Emīlu Cīruli ar iegūto Atzinību  bioloģijas valsts olimpiādē 9.klasēm.

Paldies skolotājai Anitai Brūvelei par ieguldīto darbu!