J. Rudzīša darbs “Gaisma”

Attālināto mācību laikā 8. klases skolēns Jānis Rudzītis mājturības stundu laikā izveidojis darbu ar nosaukumu “Gaisma”  (veidots no zāļu pudelītēm).