Aktuāla informācija par mācību atsākšanu

AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR MĀCĪBU ATSĀKŠANU LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLĀ

Pamatojoties uz Engures novada Domes LĒMUMU, Lapmežciema pamatskola informē, ka no 2021.gada 12.aprīļa tiek atsāktas mācības klātienē 1.-6.klases skolēniem.

7.-9.klases skolēniem mācības klātienē no 2021.gada 12.aprīļa tiek atsāktas rotācijas kārtībā, pēc izglītības iestādes izstrādātas kārtības.

  • 7. klases skolēnus izglītības iestādē klātienē gaidīsim 14.aprīlī.
  • 8. klases skolēnus izglītības iestādē klātienē gaidīsim 15.aprīlī.
  • 9. klases skolēnus izglītības iestādē klātienē gaidīsim 16.aprīlī.

7.-9.klases skolēniem laika periodā, kad mācības netiek organizētas klātienē izglītības iestādē, tiek organizēta iepriekš noteiktā Attālinātā mācību procesa organizācijas forma.

Rūpējoties par drošību un veselību klātienes nodarbību laikā izglītības iestādē, VISIEM skolēniem un darbiniekiem svarīgi STINGRI ievērot Latvijas Republikā noteiktos drošības noteikumus Ārkārtas situācijas laikā sakarā ar Covid-19 infekcijas pandēmiju – LR Ministru kabineta noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Rūpējoties par bērnu drošību un veselību, skolēnu vecākiem, ja tas ir iespējams, ieteicams organizēt savu bērnu nokļūšanu uz izglītības iestādi. Skolēnu autobuss kursēs iepriekš noteiktos laikos, t.i., autobusa kursēšanas laiki saglabājas tādi paši kādi tie bija pirms Ārkārtas situācijas izsludināšanas.

Mācību stundas skolēniem, kuriem ir klātienes izglītības iestādes apmeklējums, sāksies kā parasti, t.i., plkst.8:30, pēc direktora apstiprinātā 2020./2021.m.g. mācību stundu saraksta.

Pēc pašreiz noteiktās kārtības, šis mācību gads beigsies 2021.gada 31.maijā (1.-8.klases skolēniem) ar liecību izsniegšanu; savukārt 9.klases skolēniem – 11.jūnijā ar apliecību par pamatizglītības ieguvi izsniegšanu.

Skolēnu vecākiem un skolēniem aktuālu jautājumu gadījumā lūgums kontaktēties ar klases audzinātāju!

Pateicībā par sadarbību un sapratni!

Ar cieņu, Lapmežciema pamatskolas direktors Raimonds Arājs