Mācības klātienē

Lapmežciema pamatskolā no 26.aprīļa mācības klātienē

1.-9. klasei tiek atceltas, pamatojoties uz SPKC informāciju par epidemioloģiskajiem apstākļiem administratīvā teritorijā un Engures novada Domes rīkojuma Nr.8   “Par izglītības procesa norisi Engures pagasta izglītības iestādēs”  1.punktu:

“1. Pārtraukt izglītības procesu klātienē Lapmežciema pamatskolā, Smārdes pamatskolā, Milzkalnes sākumskolā, Engures vidusskolā un nodrošināt mācības attālināti, līdz COVID-19 situācijas stabilizēšanās brīdim”.       

 

 

Direktora vietniece izglītības jomā