6. klases skolēni apguva dabaszinības piedzīvojuma veidā

6.klases skolēni  apguva dabaszinības piedzīvojuma veidā- piedalījās Meža ekspedīcijā, t.i.,  brauca uz Olaines mežu  un gāja 2 km garā izglītojošā pārgājienā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā.  Katrā pieturā skolēni veica praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus risināja gan individuāli, gan grupās.