Zinību diena

Lapmežciema pamatskolā kopējais skolēnu skaits ir 152!

Īpašs šis mācību gads ir mūsu 1.klasei un 9.klasei!
1. klasē mācās 20 skolēni, klases audzinātāja – Kitija Sproģe.
9. klasē mācās 14 skolēni, klases audzinātāja Lolita Jansone.
2. klasē mācās 20 skolēni, klases audzinātāja Zaiga Kauķe.
3. klasē mācās 17 skolēni, klases audzinātāja Ina Priekule.
4. klasē mācās 17 skolēni, klases audzinātaja Līga Tomele.
5. klasē mācās 12 skolēni, klases audzinātāja Irina Dunaja.
6. klasē mācās 17 skolēni, klases audzinātāja Sanita Briede.
7. klasē mācās 19 skolēni, klases audzinātaja Rasma Kanska.
8. klasē mācās 16 skoleni, klases audzinātāja Ilze Tomele.

Klases foto: