Skolotāju diena

Skolotāju dienā 30.septembrī 9.klases skolēni uzņēmās skolotāju lomu un vadīja stundas saviem skolasbiedriem. Pozitīvas emocijas, interesantas nodarbības un smaidi bija garantēti. Paldies, devītajiem!