Muzikālā pēcpusdiena mūsu skolā…

Ceturtdien , 7. aprīlī Latvijas projekta ,, Skolas soma “ ietvaros tikāmies ar brīnišķīgajiem māksliniekiem Nilu Īli un Maiju Sējāni- Īli. Katram skolēnam bija iespēja darboties ar bungām un citiem skaņu rīkiem , kā arī kopīgi iestudēt skaņdarbu. Paldies māksliniekiem! Skolas soma koordinatore mūsu skolā, Benita Egle.