Mācību procesa organizācija no 15.11.

Stundu laiki 
(pusdienas 15 min.)
1.stunda 8:30 -9:10
2.stunda 9:15-9:55
Pusdienas ēd 1.kl., 2.kl.
3.stunda 10:10- 10:50
Pusdienas ēd 3.kl., 4.kl.
4.stunda 11:05 – 11:45
Pusdienas ēd 5.kl., 6.kl.
5.stunda 12:00-12:40
Pusdienas ēd 7.kl.,8.kl.
6.stunda 12:55 – 13:35
9.kl. pusdienas ēd 12:55
7.stunda 13:45 – 14:25