Mācību gada noslēgums

Šī mācību gada noslēgums bija savādāks nekā citus gadus. Nebija visai skolai kopīgā svinīgā līnija, bet katra klase uz skolas pagalmu ieradās savā laikā. Tika pateikts liels paldies par šo mācību gadu un apbalvoti labākie…

1. klase

 • medaļa “Pūcīte-2020” un atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm:

Emijai Belrusei, Ketijai Briedei, Grietai Gleitnerei, Lindai Markainei, Laumai Pļaviņai, Paulai Rožkalnei, Luīzei Treimanei-Freimanei; Aijai Krastiņai;

 • atzinības raksts “Laiviņa” par labām sekmēm un pozitīvu attieksmi pret mācību darbu:

 Adelīnai Adiņai, Grietai Balodei, Kārlim Dzērvem, Melānijai Neilandei, Renartam Tiļļam;

2. klase

 • medaļa “Pūcīte-2020” un atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm:

Edvardam Akimovam, Katrīnai Lūsiņai, Annai Puniņai, Džūlijai Tomalei, Esterei Vancānei;

 • atzinības raksts “Laiviņa” par labām sekmēm un pozitīvu attieksmi pret mācību darbu:

Keitai Tomalei, Patrīcijai Zīlei, Eduardam Šēlam;

 • atzinības rakstu “Raķete” par izaugsmi:

Patrikam Pčelinam;

3. klase

 • medaļa “Pūcīte-2020” un atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm:

Jēkabam Balodim, Grietai Bohānei, Ingusam Matīsam Budrēvicam, Ernestam Kalniņam, Alisei Krastiņai, Patrikam Robertam Sallivanam;

 • atzinības raksts “Laiviņa” par labām sekmēm un pozitīvu attieksmi pret mācību darbu:

Heino Hofmanim, Oliveram Neimanim;

4. klase

 • medaļa “Pūcīte-2020” un atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm:

Emīlijai Terēzei Rudzītei, Samantai Doroškēvicai, Artūram Vējonim, Marianam Mūrniekam, Janai Gravai, Gustavam Akimovam, Tīnai Tēraudai, Kristīnei Radvilai, Justam Riteniekam, Denijam Godiņam, Aleksam Grigorjevam;

 • atzinības raksts “Laiviņa” par labām sekmēm un pozitīvu attieksmi pret mācību darbu:

Kristiānai Amoliņai;

 • atzinības rakstu “Raķete” par izaugsmi:

Elizavetai Krilovai;

5. klase

 • medaļa “Pūcīte-2020” un atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm:

Nikolai Andersonei, Everitai Ābolai, Dailai Silai, Lainei Silai, Alīnai Karmelitai Siliņai, Patrīcijai Tauriņai;

 • atzinības raksts “Laiviņa” par labām sekmēm un pozitīvu attieksmi pret mācību darbu:

Līvai Bērziņai, Robertam Tulišam, Rūdolfam Balodim;

6. klase

 • medaļa “Pūcīte-2020” un atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm:

Laurim Cīrulim, Enijai Grosēnai, Kristeram Jaunītim, Martai Melnei, Ervīnam Elmāram Skudram, Ernestam Treimanim-Freimanim;

 • atzinības raksts “Laiviņa” par labām sekmēm un pozitīvu attieksmi pret mācību darbu:

Elzai Burakai, Sebastianam Koņahinam, Melisai Kuzņecovai;

 • atzinības rakstu “Raķete” par izaugsmi:

Alisei Bumburei;

7. klase

 • medaļa “Pūcīte-2020” un atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm:

Līvai Laumanei, Esterei Lūsei, Katrīnai Radvilai;

 • atzinības raksts “Laiviņa” par labām sekmēm un pozitīvu attieksmi pret mācību darbu:

Patrīcijai  Aleksandrai Pavilonei;

8. klase

 • medaļa “Pūcīte-2020” un atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm:

Robertam Liekniņam, Katrīnai Meierei, Rotai Rendijai Paipalai, Ernestam Pļaviņam, Pēterim Puniņam, Sabīnei Ričikai, Raivo Ruņģim, Alvīnei Rūdienai;

 • atzinības raksts “Laiviņa” par labām sekmēm un pozitīvu attieksmi pret mācību darbu:

Jānim Rudzītim;

9. klase

 • medaļa “Pūcīte-2020” un atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm:

Sanijai Andersonei, Imantam  Eduardam Budrēvicam, Valdim Cīrulim, Kristiānai Zaharei, Laurai Zariņai.

 • atzinības raksts “Laiviņa” par labām sekmēm un pozitīvu attieksmi pret mācību darbu:

Evelīnai Kauķei, Ivaram  Arnim Rozenbergam.

 • atzinības rakstu “Raķete” par izaugsmi:

Beātei  Treijai.

9. klasei šī bija pēdējā mācību diena Lapmežciema pamatskolā. Veiksmīgu ceļa vēju vēlot katra klase bija sagatavojusi devītajiem pārsteiguma dāvanas:

 Liels paldies skolēniem, skolotājiem, vecākiem un vecvecākiem par šo izaicinājumu pilno mācību gadu! Lai droša un prieka pilna vasara!