Līgo ieskandināšana pirmskolā

Es nopinu vainadziņu,
Visādām lapiņām.
Ziedēj man’s vainadziņš.
Visādiem ziediņiem.
Daba ap saulgriežu laiku ir pilnā plaukumā un saule savu enerģiju dāvā visdāsnāk.
Šajā laikā vāktajām zālītēm ir dubultdziedinošs spēks…
Piektdien, 19.jūnijā, Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestādē pulcējās gan lieli, gan mazi, ai ar rotaļām, dejām un dziesmām, ieskandinātu vasaras saulgriežus!
Līgo, līgo!