Karjeras nodarbība 8. un 9.klasei.

27.janvārī skolā pie 8.un 9.klases skolēniem ciemojās skolas bijušais absolvents Jānis Rudzītis, lai pastāstītu par tālākajām izglītības iespējām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā. Nodarbībā skolēni ieguva gan teorētiskās zināšanas, gan darbojās praktiski.