Apsveicam!

Apsveicam!

Katrīnu Meieri ar iegūto 3.vietu latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādē 8.-9.klasēm novada posmā.

Paldies skolotājai Ilzei Tomelei par ieguldīto darbu.

Apsveicam!

Saniju Andersoni ar iegūto ATZINĪBU

latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādē 8.-9.klasēm novada posmā.

Paldies skolotājai Rasmai Kanskai par ieguldīto darbu.