APSVEICAM!

Valdi Emīlu Cīruli

ar iegūto Atzinību

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Ģeogrāfijas 7.kl. olimpiādē!

Paldies skolotājai Līgai Tomelei par ieguldīto darbu!

 

Kristiānu Zahari

ar iegūto 2.vietu

un

Evelīnu Kauķi

ar iegūto 3.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Angļu valodas 7.-8.kl. olimpiādē!

Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu!

 

Rendiju Rotu Paipalu

ar iegūto 3.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

mūzikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Benitai Eglei par ieguldīto darbu!

 

Everitu Ābolu un Luīzi Elīnu Skudru

ar iegūto II.pakāpi

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Skatuves runas konkursā!

 

Ivaru Arni Rozenbergu ar iegūto 3.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

matemātikas olimpiādē!

Esteri Lūsi ar iegūto Atzinību

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

matemātikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu!

 

Markusu Neimani ar iegūto Atzinību

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

ķīmijas olimpiādē!

Paldies skolotājam Jurim Jefremovam par ieguldīto darbu!

 

Luīzi Elīnu Skudru ar iegūto 1.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Anci Adieni ar iegūto Atzinību

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Vēstures olimpiādē ,

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Paldies skolotājām –  Ilzei Tomelei un Alitai Auzānei par ieguldīto darbu!