Apsveicam!

Apsveicam!
ASTRU ZAKALOVSKU
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 8.klases angļu valodas olimpiādē!
Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!